Bestrijdingsmiddelen

Aantal keer bekeken: 11372, Laatst gewijzigd: woensdag, 20 januari 2021

In Nederland wonen veel mensen dichtbij landbouwgrond. Op veel van die percelen worden met enige regelmaat bestrijdingsmiddelen toegepast. Uit internationaal onderzoek blijkt een verband tussen blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en de kans op gezondheidsschade, zoals de ziekte van Parkinson en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.
De gezondheidsraad heeft op 29 juni 2020 een vervolgadvies uitgebracht waarin o.a. wordt geadviseerd om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen: verduurzaming te intensiveren en dit te versnellen.
Hoewel er in onderzoeken een verband is aangetoond tussen blootstelling en kans op gezondheidsschade, blijft het in de praktijk niet mogelijk om een gezondheidsrisico in te schatten omdat de mate van blootstelling aan middelen onzeker is. Daarom adviseert de gezondheidsraad ook om het gebruik van en blootstelling aan bestrijdingsmiddelen te monitoren.

Wat kunt u zelf doen om blootstelling te vermijden?

Als in uw omgeving middelen worden toegepast, kunt u uit voorzorg maatregelen nemen om blootstelling te vermijden:

 • schoenen uitdoen bij binnenkomst;
 • groenten, kruiden en fruit goed wassen; en
 • tijdens en kort na de bespuiting van een aangrenzend perceel de ramen sluiten en niet in de tuin verblijven.

Vanuit de landbouwsector is een aantal aanbevelingen gedaan om de blootstelling van omwonenden verder te beperken, onder andere:

 • omwonenden tijdig informeren;
 • spuiten als de wind van de omwonenden af staat.

Het uitgangspunt is dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen veilig moet zijn, zonder dat u als omwonende extra maatregelen hoeft te nemen om onder de risicogrenzen te blijven. De hierboven genoemde adviezen zijn bedoeld om blootstelling desgewenst verder te beperken.

Wanneer u zelf bestrijdingsmiddelen gebruikt in uw tuin, doe dat dan altijd zorgvuldig: gebruik de middelen volgens de aanwijzingen op de verpakking. Op de verpakking staat ook wat u moet doen wanneer er iets misgaat.

 Meer informatie

 • Heeft u vragen of zorgen over de invloed van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op uw gezondheid: neem contact op met team MMK: 088 - 308 33 81 of mail mmk@ggdhm.nl.
 • Heeft u gezondheidsklachten gerelateerd aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen: ga naar uw huisarts of naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Neem zo mogelijk het product mee.
 • Heeft u vragen over het toezicht op het juist (volgens de regels) gebruik van bestrijdingsmiddelen of vermoedt u onjuist gebruik ervan: neem contact op met de NVWA via meldformulier, e-mail of telefoon.
 • Neem contact op met telers in de buurt voor meer informatie over de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en voor informatie/afspraken over de momenten waarop het wordt toegepast en communicatie hierover.
 • Twijfelt u over de risico’s van een product of weet u niet hoe u ermee om moet gaan? Vraag dan de verkoper of fabrikant om meer informatie.
 • Op de website van Milieu Centraal vindt u tips om zonder chemische middelen onkruid of plagen te bestrijden.
 • Informatie over het onderzoek (2019) van het RIVM naar bestrijdingsmiddelen en omwonenden
Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie