Het crisisinterventieteam (CIT)

Aantal keer bekeken: 26698, Laatst gewijzigd: dinsdag, 02 maart 2021

Er is sprake van een crisis als een gezin in een (acute) situatie terecht komt waarbij de veiligheid of het welzijn van een kind in gevaar komt. Er is direct hulp noodzakelijk!

Op de website ' nu hulp nodig ' vindt u de telefoonnummers die u nodig hebt in geval van een crisis.

Hulpverlening van het crisisinterventieteam (CIT) is  kortdurend, intensief en desgewenst op locatie met als doel om samen met het gezin tot (praktische) oplossingen te komen. De hulpverlening geschiedt op vrijwillige basis. Indien nodig zal het CIT afstemmen met vervolghulpverlening en de zorg overdragen. Het CIT streeft ernaar om de crisisinterventie binnen twee weken af te sluiten.

Het crisisinterventieteam biedt:

  • Adviseren van hulpverlening bij een crisis;
  • 24-uurs bereikbaarheid;
  • Crisisinterventie, zoals aandragen van praktische oplossingen, adviseren, vervolghulpverlening;
  • Ondersteuning geven aan reguliere hulpverlening bij complexe problematiek, zoals eergerelateerd geweld, kinderontvoering, et cetera;
  • Adviseren van en meedenken met scholen (zowel primair onderwijs, voortgezet onderwijs als vervolgonderwijs) en jeugdgezondheidzorg. Als het CIT crisishulp nodig acht en de betrokken opvoeder(s) hiermee instemmen, kan het CIT een vraag vanuit het onderwijs en jeugdgezondheidszorg oppakken.

Wanneer het crisisinterventieteam?

Als er een hulpverlener betrokken is bij het gezin, neemt deze zowel de crisis als de voortgang daarvan in behandeling. Het crisisinterventieteam is inzetbaar bij crisissen in gezinnen waar nog geen hulpverlening actief is. Tevens pakt het crisisinterventieteam alle crisissen op, die zich buiten kantoortijden aandienen. Indien er al hulpverlening betrokken is bij het gezin, dan wordt de zorg de eerst volgende werkdag overgedragen aan de betreffende hulpverlener/instantie.

Aanmelden bij het crisisteam is voorbehouden aan:

  • Jeugd- en Gezinsteams;
  • Sociale wijkteams;
  • Veilig Thuis;
  • Politie. 

Bereikbaarheid

Het crisisteam is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: 088 - 308 3800.

Het crisisteam is buiten kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: 088 - 900 4000.

Video over het werk van het crisisinterventieteam

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie