Het Jeugd Preventie Team (JPT)

Aantal keer bekeken: 3759, Laatst gewijzigd: zondag, 14 januari 2018

Het Jeugd Preventie Team (JPT) begeleidt jongeren tot 18 jaar, die in aanraking zijn gekomen met de politie.
De redenen daartoe zijn uiteenlopend. Het kan komen door problemen in de thuissituatie, op school en/ of sociale omgeving. Het kan ook zijn dat een jongere verdacht wordt van een strafbaar feit.

De begeleiding is bestemd voor jongeren:

 • waar zorgen over bestaan, bijvoorbeeld: slachtoffers van pesten of groepsdruk;
 • die zorgelijk gedrag vertonen, bijvoorbeeld: spijbelen, weglopen, alcoholmisbruik;
 • die lichte strafbare feiten plegen, bijvoorbeeld: winkeldiefstal, vernieling, overlast;

Jongeren aanmelden is voorbehouden aan de politie en de instanties Veilig Thuis, Halt en Bureau Leerplicht. Het doel is om eventuele zorgen af te wenden ofwel herhaling van crimineel gedrag te voorkomen.

De begeleiding door het Jeugd Preventie Team bestaat uit:

 • het geven van advies en informatie;
 • het bieden van intensieve begeleiding van maximaal 3 maanden;
 • indien nodig verwijzen naar andere hulpverlening.

De begeleiding is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Bij ernstige zorgen zal het JPT in overleg treden met andere hulpverleners om te bezien of vrijwillige hulpverlening toereikend is of dat verplichte hulpverlening noodzakelijk is.

JeugdMATCH

Het Jeugd Preventie Team werkt graag samen met andere betrokken hulpverleners. Om erachter te komen wie dat zijn, geeft JPT een signaal af in JeugdMATCH. Wij brengen de jongere en/ of zijn ouders daarvan op de hoogte.
Elders op onze website vindt u meer informatie over JeugdMATCH.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ