Het Jeugd Preventie Team (JPT)

Aantal keer bekeken: 6812, Laatst gewijzigd: maandag, 19 november 2018

Het Jeugd Preventie Team (JPT) begeleidt jongeren tot 18 jaar, die in aanraking zijn gekomen met de politie.
De redenen daartoe zijn uiteenlopend. Het kan komen door problemen in de thuissituatie, op school en/ of sociale omgeving. Het kan ook zijn dat een jongere verdacht wordt van een strafbaar feit.

De begeleiding is bestemd voor jongeren:

 • waar zorgen over bestaan, bijvoorbeeld: slachtoffers van pesten of groepsdruk;
 • die zorgelijk gedrag vertonen, bijvoorbeeld: spijbelen, weglopen, alcoholmisbruik;
 • die lichte strafbare feiten plegen, bijvoorbeeld: winkeldiefstal, vernieling, overlast;

Jongeren aanmelden is voorbehouden aan de politie en de instanties Veilig Thuis, Halt en Bureau Leerplicht. Het doel is om eventuele zorgen af te wenden ofwel herhaling van crimineel gedrag te voorkomen.

De begeleiding door het Jeugd Preventie Team bestaat uit:

 • het geven van advies en informatie;
 • het bieden van intensieve begeleiding van maximaal 3 maanden;
 • indien nodig verwijzen naar andere hulpverlening.

De begeleiding is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Bij ernstige zorgen zal het JPT in overleg treden met andere hulpverleners om te bezien of vrijwillige hulpverlening toereikend is of dat verplichte hulpverlening noodzakelijk is.

Contactgegevens

JPT LEIDEN jptleiden@ggdhm.nl  
Alfons Verton AVerton@ggdhm.nl 06-10773916
Els Kooter EKooter@ggdhm.nl 06-10772670
Ruud de Wekker RdeWekker@ggdhm.nl 06-10772704
JPT DUIN EN BOLLEN jptduinenbollen@ggdhm.nl  
Cynthia Dikmoet CDikmoet@ggdhm.nl 06-13988309
Jerre Uphoff JUphoff@ggdhm.nl 06-10009901
Saraï Waelkens SWaelkens@ggdhm.nl 06-31924253
JPT RIJNSTREEK jptalphen@ggdhm.nl  
Chantal Rodenburg CRodenburg@ggdhm.nl 06-10670789
Michaëla van Eck MvanEck@ggdhm.nl 06-31924349
JPT GOUWE IJSSEL jptgouda@ggdhm.nl  
Hans Peter Siereveld HSiereveld@ggdhm.nl 06-22106305
Janneke Knijpstra JKnijpstra@ggdhm.nl 06-27855241
Dirk van Beelen DvanBeelen@ggdhm.nl 06-10951995
OVERIG    
Manager MVeenstra@ggdhm.nl 06-12267932
Gedragswetenschapper JCampagne@ggdhm.nl 06-46717408
Secretaresse MKok@ggdhm.nl 06-10005758
Secretaresse BScheepstra@ggdhm.nl 06-10007353

Video over het werk van het Jeugd Preventie Team

JeugdMATCH

Het Jeugd Preventie Team werkt graag samen met andere betrokken hulpverleners. Om erachter te komen wie dat zijn, geeft JPT een signaal af in JeugdMATCH. Wij brengen de jongere en/ of zijn ouders daarvan op de hoogte.
Elders op onze website vindt u meer informatie over JeugdMATCH.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl