Aanpassingen dienstverlening

Aantal keer bekeken: 2140, Laatst gewijzigd: dinsdag, 23 juni 2020

Wat betekent het coronavirus voor onze dienstverlening? Een overzicht vind je hier.

Inhoudsopgave

Gezond Opgroeien

Vaccinaties op Reis

Tuberculosebestrijding

Seks & Soa

Keuringen en Inspecties

Ondernemers


 

Gezond Opgroeien

Jeugdgezondheidzorg

 • Alle inloopspreekuren vervallen.
 • De logopedische screening op 5-jarige leeftijd wordt uitgesteld tot nader order.
 • Alle gezondheidsonderzoeken op basisscholen en middelbare scholen worden uitgesteld tot nader order.
 • Contactmomenten op indicatie vinden zo mogelijk telefonisch plaats.

Wanneer kom je wel?

Je kunt wél naar het Centrum voor Jeugd en Gezin komen als het een afspraak is:

 • voor je kind dat 0 – 16 maanden oud is;
 • die extra ingepland is, buiten de normale afspraken om;
 • voor het halen van de 22-wekenprik;
 • voor de neonatale gehoorscreening van pasgeboren baby's (ouders worden gebeld door de neonatale gehoorscreeners van de GGD HM voor een afspraak);
 • én jij of je kind géén last heeft van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts.

Wanneer kom je niet?

Je mag níet naar het Centrum voor Jeugd en Gezin komen als:

 • jij of je kind last heeft van verkoudheid, keelpijn, hoest of koorts; 
 • iemand in jouw gezin corona heeft, ook als jij of je kind geen klachten hebben; 
 • het een afspraak is voor jouw kind dat ouder is dan 16 maanden. Je ontvangt automatisch een nieuwe afspraak. 

Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, willen we zo min mogelijk mensen op het consultatiebureau ontvangen. Broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, enzovoorts zijn dus niet welkom. Bij voorkeur komt er ook maar één ouder mee naar de afspraak.

Cursussen en ouderavonden

De cursussen worden weer opgestart, online of  locaties waarbij natuurlijk aan de RIVM richtlijnen wordt voldaan.

Deelnemers van verzette cursussen worden persoonlijk benaderd met de huidige alternatieven. De ouderavonden vanuit Gezondheidsbevordering Jeugd in het onderwijs gaan nog niet door.

De contacten tussen jeugdverpleegkundigen en -artsen op het Voortgezet Onderwijs vinden nu telefonisch plaats.

Vaccinaties

22-weken prik zwangeren

De vaccinatie-spreekuren waar zwangeren de 22 wekenprik tegen kinkhoest kunnen halen gaan gewoon door.

Vaccinaties kinderen 0-4 jaar

Het streven is dat de vaccinaties voor kinderen van 0 tot 2-jarigen doorgaan. Deze zijn belangrijk voor de basisimmuniteit. De vaccinaties voor 4-jarigen (DKTP) worden uitgesteld tot uiterlijk dit najaar. 

Vaccinaties 9, 13, 14 jaar

Door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) en de onvoorspelbaarheid daarvan, gaan groepsvaccinaties aan kinderen ouder dan 4 jaar voorlopig niet door. Je ontvangt hierover géén bericht van het RIVM.

 Deze groepsvaccinaties zijn:

Vaccinatie BMR/DTP 9-jarigen

De vaccinaties HPV en de 9-jarige BMR/DTP stellen we uit tot na de zomervakantie. Dit kan zonder gevaar voor de (volks)gezondheid.

Vaccinatie HPV 13-jarigen

De HPV vaccinaties voor 13-jarigen stellen we uit als groepsvaccinatie tot na de zomervakantie. De meisjes die hun eerste prik al hebben gehad, ontvangen op korte termijn een uitnodiging voor de tweede prik.

Vaccinatie Meningokokkenziekte 14-jarigen

Meningokokkenziekte type W circuleert nog steeds. Daarom is inmiddels weer gestart met het geven van deze vaccinatie. Uw kind krijgt vóór 1 juli 2020 een uitnodiging voor deze vaccinatie van het RIVM. De vaccinatie wordt niet in groepsvorm gegeven zoals normaal gebruikelijk is.

Er wordt natuurlijk gezorgd dat deze afspraken zo veilig mogelijk verlopen voor zowel uw kind als onze medewerkers. Lees hier meer over het Rijksvaccinatieprogramma en corona: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/coronavirus-covid-19.

 

Meer informatie: www.cjghm.nl.

 

Vaccinaties op reis

In verband met de huidige COVID-19 (Corona) crisis is onze dienstverlening aangepast. Het beleid is als volgt:

Alle geplande reizigersspreekuren vervallen tot en met 1 oktober.

Vanaf donderdag 18 juni hervatten wij weer een beperkt deel van onze dienstverlening:
a. Vaccinaties in verband met beroepsgebonden risico
b. Herhaalvaccinaties

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het afsprakenbureau, op werkdagen tussen 9-12 uur via telefoonnummer 088 308 33 25.

 

Infectieziekten

Tuberculosebestrijding

U kunt bij ons terecht voor:

 • BCG vaccinatiespreekuren (per 1 juni)
 • Binnenkomstscreening van immigranten
 • Vervolgscreeningen immigranten (per 1 juli)
 • Bron- en contactonderzoek
 • Keuringen en visa voor het buitenland
 • Behandeltraject van cliënten volgens afspraak

We voeren nog even geen vervolgscreeningen uit.

Seks & soa

Inloopspreekuren in het LUMC in Leiden en bij de GGD vestiging in Gouda zijn tot nader order vervallen.

De thuistest voor jongeren die gewaarschuwd zijn voor een soa is weer in beperkte mate beschikbaar, Kijk hier voor op het tabblad ‘Testen op soa’ en dan bij ‘Soa thuistest jongeren’. De thuistest voor jongeren die niet gewaarschuwd zijn en de  MSM zelftest is tot nader bericht niet beschikbaar.

Je kunt nog wel bij ons terecht:

 • Indien je nu PrEP gebruikt en een controleafspraak hebt (NB. We doen momenteel geen nieuwe intakes!)
 • Indien je spoedvragen hebt over de morning after pil
 • Indien je spoedvragen hebt over het gebruik van PEP na een onbeschermd seksueel contact
 • Indien je gewaarschuwd bent voor hiv, hepatitis B, hepatitis C, syfilis en LGV
 • Indien je klachten hebt die kunnen wijzen op acute hiv en syfilis
 • Indien je gewaarschuwd bent voor gonorroe en klachten van afscheiding hebt.
 •   

  Keuringen en inspecties

  Medische keuringen

  Met ingang van 23 juni a.s. start het team Sociaal Medische Advisering weer – in beperkte mate – met het uitvoeren van spreekuren.
  Er is momenteel nog sprake van een wachtlijst. Wij verwachten vanaf oktober weer onze reguliere taken uit te kunnen voeren.

   

  Ondernemers

  Vergunningaanvraag tatoeage- en piercingbedrijf

  Wij voeren tijdelijk geen inspecties van tatoeage- en piercingshops, en studio's voor permanente make-up uit. 

  Aanvraag vrijstelling tatoeage-en piercingevenement

  Alle evenementen met een vergunnings- en meldingsplicht zijn verboden tot 1 september. Wij verlenen daarom geen vrijstellingen voor vergunningsplicht.

  Hygiëne-inspectie seksbedrijf

  Wij voeren tijdelijk geen hygiëne-inspecties van seksbedrijven uit.

  Beroepsgebonden vaccinaties

  Vanaf donderdag 18 juni hervatten wij weer een beperkt deel van onze dienstverlening:
  a. Vaccinaties in verband met beroepsgebonden risico
  b. Herhaalvaccinaties

  Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het afsprakenbureau, op werkdagen tussen 9-12 uur via telefoonnummer 088 308 33 25.

  Ten aanzien van een herhaal vaccinatie geldt dat het geen probleem is als het interval tussen de vaccinaties in een serie wordt verlengd. U hoeft daarvoor in elk geval niet opnieuw de serie te starten. Wel blijft het de voorkeur hebben om na dit uitstel toch zo spoedig mogelijk deze herhaal vaccinatie te plannen.

  Inzet gericht op 'indammen' van het nieuwe coronavirus
  %MCEPASTEBIN%
  Deel deze pagina
  Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

  Contactinformatie