Introductie infectieziekten

Aantal keer bekeken: 14440, Laatst gewijzigd: vrijdag, 28 februari 2020

Wat zijn infectieziekten? Wat doet de GGD?

Wat zijn infectieziekten?

Infectieziekten worden veroorzaakt door micro-organismen zoals bacteriën, virussen, parasieten of schimmels. Van sommigen kunnen we ziek worden. Gaat zo’n ziekmakende bacterie of virus van mens op mens over, dan is de ziekte besmettelijk. Meestal worden we vanzelf beter, soms is een behandeling nodig. 

Wat doet de GGD?

Onze taak is het voorkómen, opsporen en bestrijden van infectieziekten onder de bevolking. Dit wordt onder andere gedaan door het geven van voorlichting en adviezen, maar ook door het uitvoeren van bron- en contactonderzoek van meldingsplichtige infectieziekten.Introductie Infectieziekten

Wet Publieke Gezondheid

Volgens de Wet Publieke Gezondheid uit 2008 geldt voor een aantal infectieziekten een wettelijke aangifteplicht aan de GGD. Dit betekent dat als een arts of een laboratorium één van deze ziekten vaststelt, dit gemeld moet worden aan de GGD. Wanneer uw arts een infectieziekte heeft gemeld bij de GGD nemen wij soms contact met u op. We onderzoeken waar en hoe de ziekte opgelopen kan zijn en gaan na of er andere personen in uw omgeving ook met deze ziekte besmet zijn.

Vergoedt mijn verzekeraar het GGD-bezoek aan de afdeling infectieziektebestrijding?

U bezoekt de GGD als u een infectieziekte hebt. De GGD maakt kosten en declareert dit bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten meestal. U moet wel elk jaar eerst een bedrag zelf betalen, het eigen risico. Neemt u voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u vertellen welke kosten worden vergoed.