Professionals

Aantal keer bekeken: 14618, Laatst gewijzigd: dinsdag, 12 juli 2016

De GGD Hollands Midden probeert uitbraken van infectieziekten zoveel mogelijk te voorkomen door o.a.bron- en contactonderzoek uit te voeren. Daarnaast heeft de GGD een belangrijke coördinerende rol tussen verschillende partijen, verzamelt zij gegevens voor epidemiologisch onderzoek, werken wij mee aan symposia, scholingsprogramma’s, informatiebijeenkomsten en verzorgen we groepsvoorlichting.

Infectiepreventiebeleid zorginstellingen

In de gesprekken met zorginstellingen in de regio tijdens het project Versterking infectiepreventie(beleid) in zorginstellingen in de regio Hollands Midden (2014-2016), kwam naar voren dat zij behoefte hebben aan een regionale infectiepreventiecommissie (RIPC). De RIPC komt een aantal keer per jaar bijeen en wordt in 2016 en 2017 gecoördineerd door de GGD Hollands Midden.
Lees verder...

(meldingsplichtige) infectieziekten

Informatie over (meldingsplichtige) infectieziekten voor scholen en kinderopvangcentra en het downloaden van deurbriefjes.
Lees verder...
Informatie over (meldingsplichtige) infectieziekten voor zorgverleners en instellingen, wanneer en hoe melden.
Lees verder...

LCI-richtlijnen RIVM

Alle GGD’en maken in hun werk gebruik van de landelijke LCI-richtlijnen van het RIVM. Ook andere zorgverleners kunnen van deze richtlijnen gebruik maken, zie hiervoor het overzicht van alle LCI-richtlijnen.