Scholen en coronavirus

Aantal keer bekeken: 10940, Laatst gewijzigd: woensdag, 20 januari 2021

Scholen in Hollands Midden kunnen voor vragen contact met ons opnemen via 085-0782876 (specialistenlijn, door de week 08:30-17:00 uur en in het weekend van 09:00-17:00 uur) of mailen naar: contact-corona@ggdhm.nl.

In verband met de lockdown zijn scholen gesloten tot tenminste zondag 7 februari 2021.

Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.

 

Inhoudsopgave

 1. Corona en het onderwijs
 2. Testen onderwijspersoneel
 3. Ventilatie op scholen 
 4. Wanneer moet mijn kind thuisblijven
 5. Ik heb een zwakke gezondheid, kan ik wel naar school?
 6. Wat moet een school doen bij (een verdenking op) een besmetting?
 7. Wat gebeurt er als er een besmetting is vastgesteld op school?
 8. Mondkapjes

1. Coronavirus en het onderwijs

Voor informatie over de invloed van het coronavirus op scholen kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Praktische handleidingen vindt u op de website van de PO-raad.

 

2. Testen onderwijspersoneel

Zorgmedewerkers en leraren krijgen tijdelijk prioriteit bij de coronatesten. U vindt informatie over het testen van leraren op onze website.

 

3. Ventilatie op scholen

Voor specifieke informatie over ventilatiesystemen kun je terecht op de site van de VO-raad. 

Als je als school alle protocollen hebt doorlopen, maar nog steeds vragen hebt kun je terecht bij het team Medische Milieukunde van GGD Hollands Midden. Samen kunnen we onderzoeken wat de situatie precies is en of we je vraag kunnen beantwoorden. Neem hiervoor contact op met de afdeling Medische Milieukunde via mmk@ggdhm.nl

 

4. Wanneer moet mijn kind thuisblijven

Kinderen van de basisschool kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school, behalve:

 • als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
 • als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19.
 • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze klachten hebben die passen bij corona, ook niet als u als ouder in de zorg werkt. Uw kind testen hoeft dus niet, maar het mag wel. Als u uw kind toch wilt laten testen kunt u voor uw kind vanaf vanaf 7 jaar (groep 3) een afspraak maken voor een test in een GGD teststraat via 0800-1202 of www.coronatest.nl. Kinderen t/m 6 jaar worden alleen getest als de huisarts dat nodig acht. U kunt dus het beste contact opnemen met uw huisarts om te bespreken of het verstandig is dat uw kind getest wordt. 

Is uw kind een nauw contact (>15 minuten op <1,5 meter) van een positief getest persoon (anders dan huisgenoot)? Dan kan het gewoon naar school, buitenschoolse opvang en sport. Uw kind mag niet naar verjaardagen of familiebezoek. 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over corona en kinderen op de basisschool. 

Voor middelbare scholieren gelden de normale regels voor thuisblijven:

 • bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
 • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over corona en kinderen op het voorgezetonderwijs. Voor meer informatie over deze maatregelen kunt u terecht op: https://lci.rivm.nl/leefregels.

Kijk voor meer informatie ook eens naar deze Beslisboom voor kinderen tot en met 12 jaar (groep 8) en deze Beslisboom voor kinderen boven 12 jaar (middelbare school).

 

5. Ik heb een zwakke gezondheid, kan ik wel naar school?

Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten passend bij het coronavirus komen niet naar school. Als volwassenen of kinderen zelf behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen), of gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren, dan kunnen ze worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Ouders nemen in dat geval contact op met de schoolleiding.

Bij twijfel is het advies om contact op te nemen met de behandelend arts of jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden is. In deze situaties biedt de school onderwijs op afstand aan voor deze leerlingen. 

 

6. Wat moet een school doen bij een (verdenking op een) besmetting? 

Een school is verplicht een uitbraak van een infectieziekte, zoals COVID-19, te melden bij de GGD-afdeling infectieziektebestrijding op basis van wet publieke gezondheid artikel 26 (https://lci.rivm.nl/draaiboeken/artikel-26-meldingen-wpg-instellingen). Het komt ook voor dat de GGD eerder een vermoeden heeft van een besmetting dan de school zelf. In dat geval neemt de GGD contact op met de school.

U bent er als school voor verantwoordelijk uw personeel en leerlingen te informeren. Hiervoor kunt u gebruik maken van de volgende brieven. 

 

7. Wat gebeurt er als er een besmetting is vastgesteld op school? 

 • Er is één leerling positief getest

Het kind moet in isolatie (24 uur klachtenvrij èn minimaal 7 dagen na start klachten). De klasgenoten en docenten hoeven niet in quarantaine. Over het algemeen is er bij een positief geteste leerling medisch gezien geen aanleiding om de school te sluiten.

 • Er is één docent positief getest

De docent moet in isolatie (24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten). De leerlingen mogen wel naar school. Over het algemeen is er bij een positief geteste docent medisch gezien geen aanleiding om de school te sluiten. 

Collega’s die nauw contact zijn (meer dan 15 minuten, minder dan 1,5 meter afstand) moeten thuisblijven (in quarantaine) tot en met 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste collega.

 • Er zijn meerdere leerlingen of docenten positief getest

Als er meedere leerlingen of docenten positief testen, kan de besmetting op school hebben plaatsgevonden. De GGD maakt een inschatting of het nodig is om contact op te nemen met de betreffende school. Ook kan de GGD, in overleg, een arts infectieziektebestrijding langs de school sturen. Zij kijken dan samen naar de benodigde maatregelen. Het advies om scholen te sluiten om medische redenen, komt vrijwel niet voor. Mochten er andere redenen zijn om de school te sluiten of leerlingen naar huis te sturen, of neemt het aantal positieve leerlingen en/of docenten in korte tijd flink toe geef dit dan aan ons door via clusters-corona@ggdhm.nl

 • Een ouder van een leerling is positief getest, wanneer mag de leerling weer naar school?

Dat hangt af van de mate van isolatie thuis.

Indien de ouder in volledige isolatie is gegaan, dus volledig gescheiden heeft geleefd van het kind, dan moet de leerling 10 dagen in thuisquarantaine na het laatste contactmoment met de ouder. Eventueel testen op dag 5.

Indien de ouder thuis nog wel contact met het kind heeft gehad (wat in de meeste gezinnen zo is), dan moet de leerling 10 dagen in quarantaine vanaf het moment dat de ouder niet meer besmettelijk is. De ouder is niet meer besmettelijk als er minstens 7 dagen voorbij zijn vanaf het moment dat de ouder ziek werd èn 24 uur klachtenvrij is. Kind kan evt. getest worden op dag 5 van zijn quarantaine.

Bron- en contactonderzoek

Samen met de besmette persoon worden contacten geïnventariseerd die deze persoon had tot 48 voordat de klachten begonnen. De docent/leerling (of de ouder) zal deze contacten zelf inlichten over zijn/haar positieve besmetting. We onderscheiden drie soorten contacten. Deze contacten zijn iets anders ingedeeld dan de landelijke richtlijn en beschreven in een handreiking.

Leerlingen uit dezelfde klas of collega docenten zijn in principe ‘overige’ contacten. Dit geldt ook voor leerlingen die naast een besmette leerling zaten. Tenzij zij zeer intensief contact hebben gehad, dan kunnen zij onder de categorie ‘nauwe’ contacten vallen.

Huishoudcontacten: delen het huishouden met de besmette leerling/docent. Deze blijven thuis in quarantaine tot 10 dagen na het laatste contact in de besmettelijke periode met de besmette leerling/docent. Leefregels voor deze contacten treft u hier.

Nauwe contacten: wanneer iemand zeer intensief en lang contact heeft gehad in de besmettelijke periode. Denk aan: knuffelen of extra begeleiding in kleine ruimte binnen 1,5 meter. Deze blijven thuis in quarantaine tot tien dagen na het laatste contact in de besmettelijke periode met de besmette leerling/docent. Leefregels voor deze contacten treft u hier.

Uitzondering voor basisscholen: Kinderen tot en met 12 jaar mogen als 'nauw contact' wel naar school en sport als zij zelf geen klachten hebben. Echter dienen zij geen nieuwe contacten aan te gaan en kwetsbare personen te vermijden.

Overige contacten: zijn op meer dan 1,5 meter afstand gebleven van de besmette persoon. Deze leerlingen/docenten dienen alert te zijn op klachten, maar mogen naar school als zij geen klachten hebben. Leefregels voor deze contacten treft u hier.

Wat moet de school doen?

 • Hou overzicht van het aantal ziekgemelde leerlingen op de school.
 • Informeer de leerlingen van de school en betreffende klas(sen), door middel van een email*. 
 • Bij vragen: neem contact op met uw eigen plaatselijke GGD. GGD Hollands Midden: 088-308 4141
 • Bij onrust overleg met uw jeugdarts arts of uw plaatselijke GGD.

*) Het RIVM heeft voorbeeldbrieven beschikbaar die kunnen helpen bij het informeren van ouders/medeleerlingen. Deze vindt u via webpagina van het LCI over patiënten in het onderwijs en kindercentra en bij de leefregels van het LCI.

 

8. Mondkapjes

In overleg met de onderwijsorganisaties (VO-Raad, PO-Raad, LAKS, Lecso, SPV, Sectorraad Praktijkonderwijs, MBO-raad, VH, VSNU, NFU, NRTO, JOB, ISO, LSVb) is afgesproken dat in het voortgezet (speciaal) onderwijs een dringend advies geldt om buiten de les mondkapjes te dragen.

Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. Dit geldt vanaf maandag 5 oktober 2020. Lees meer hierover in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Scholen in het voortgezet onderwijs beslissen zelf of een mondkapje verplicht is. Dit stellen ze vast in het leerlingenstatuut en arbeidsvoorwaarden, waarmee de medezeggenschapsraad moet instemmen.

Hoger onderwijs

In het mbo en hoger onderwijs dragen studenten en personeel een mondkapje buiten de les.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie