Jongeren en problemen

Aantal keer bekeken: 8270, Laatst gewijzigd: woensdag, 16 november 2016

Het Jeugd Preventie Team (JPT)

Het JPT begeleidt jongeren tot 18 jaar, die in aanraking zijn gekomen met de politie.
De redenen daartoe zijn uiteenlopend. Het kan komen door problemen in de thuissituatie, op school en/of sociale omgeving. Het kan ook zijn dat een jongere verdacht wordt van een strafbaar feit.

Lees verder>>

Het crisisinterventieteam (CIT)

Er is sprake van een crisis als een gezin in een (acute) situatie terecht komt waarbij de veiligheid of het welzijn van een kind in gevaar komt. Er is direct hulp noodzakelijk!

Lees verder>>

Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen (Bkk)

De Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen (Bkk) van de GGD Hollands Midden coördineert de zorg in gezinnen waarin tenminste één van beide ouders behandeling heeft voor verslaving- en/ of psychiatrie en/ of een verstandelijke beperking heeft.

Lees verder>>