Arbeidsgeschiktheid schuldsanering

Aantal keer bekeken: 11045,Laatst gewijzigd: vrijdag, 06 januari 2017

Schuldenaren zonder betaald werk hebben onder andere een sollicitatieplicht. Een ontheffing van de sollicitatieplicht wordt onder meer gegeven op grond van het feit dat iemand op medische gronden niet in staat is te werken. De GGD Hollands Midden treedt hierin op als onafhankelijk medisch adviseur.

De Wet op de Schuldsanering

De Wet op de Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) biedt burgers een extra mogelijkheid op een schuldenvrije toekomst. De schuldsaneringsregeling is bedoeld voor diegenen die in een problematische financiële situatie terecht zijn gekomen. De schuldenaar heeft in deze regeling een aantal verplichtingen. Schuldenaren zonder betaald werk hebben onder andere een sollicitatieplicht.

Het advies

Indien u meent niet in staat te zijn om regulier loonvormende arbeid te kunnen verrichten zoals de WSNP dat bedoelt, kunt u de GGD HM vragen dit te onderzoeken. De GGD HM adviseert u over de mate van uw arbeidsgeschiktheid.

Het kan zijn dat u van mening bent dat u arbeidsongeschikt bent, maar dat de
GGD-arts tot een andere conclusie komt. U kunt echter geen bezwaar indienen tegen het medisch advies van de GGD HM. Zie voor verdere informatie ‘De beslissing over de aanvraag’.

Kosten

De kosten voor dit medisch advies moet u zelf betalen. Die kosten bedragen € 227,48 inclusief btw. Die moet u voorafgaand aan het consult via pin betalen. Indien het verzoek voor het medisch advies door uw bewindvoerder wordt gedaan, stuurt de GGD HM deze achteraf een rekening voor het onderzoek.

Hoe komt het advies tot stand?

U komt op het spreekuur bij een arts.
Het is belangrijk de volgende zaken mee te nemen naar het spreekuur:

 • uw medicijnen (Wanneer het om heel veel medicijnen gaat, volstaat een medicijnlijst van de apotheek.)
 • dieetlijst
 • afsprakenkaart specialist
 • aanvullende medische informatie die de aanvraag ondersteunen (De GGD HM is niet verplicht informatie bij uw behandelaar op te vragen.).

De arts doet een onderzoek naar uw medische situatie. Op basis van dit onderzoek wordt een advies opgesteld. De arts bespreekt samen met u uw medische situatie en de achtergrond hiervan. Zo wordt gekeken naar uw medicijngebruik en ook naar uw lichamelijke of psychische beperkingen. De door u meegenomen medische informatie wordt door de arts geïnterpreteerd. Meestal blijft het bij dit gesprek. In sommige gevallen kan de arts een eenvoudig gericht lichamelijk onderzoek doen.

De beslissing over de aanvraag

De GGD HM stuurt het medisch advies op naar u of uw bewindvoerder. Dit advies moet naar de rechter-commissaris gestuurd worden. Deze neemt op basis van eigen informatie én het medisch advies van de GGD HM een besluit over de ontheffing van de sollicitatieplicht.
De uitspraak van de rechter-commissaris zult u schriftelijk ontvangen, vanaf dat moment bent u (gedeeltelijk) vrijgesteld van uw sollicitatieplicht. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak kunt u hier uiteraard tegen in bezwaar gaan.

U bent verhinderd?

Het is belangrijk dat u op het afgesproken tijdstip op het spreekuur komt. Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u, uiterlijk 24 uur van te voren, contact op te nemen met de afdeling Sociaal Medische Advisering van de GGD HM, telefoonnummer 088 - 308 33 80 (maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 12.00 uur).

Wat moet u doen?

U maakt een afspraak met de GGD HM via het telefoonnummer: 088 - 308 33 80.
U kunt elke werkdag bellen tussen 8.30 – 12.00 uur.
De kosten voor de medische beoordeling dienen voorafgaand aan het consult via de pin te worden betaald.
Voor het consult dient u een aantal zaken mee te nemen:
uw medicijnen of medicijnlijst van de apotheek / dieetlijst / afsprakenkaart specialist / aanvullende medische informatie die de aanvraag ondersteunen

Op deze dienst zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Bezoekadressen

Parmentierweg 49, Leiden of Thorbeckelaan 5, Gouda.

 

088 - 308 33 80
Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ