Arbeidsgeschiktheid uitkering

Aantal keer bekeken: 4994, Laatst gewijzigd: woensdag, 01 februari 2017

U ontvangt van uw gemeente een uitkering of u heeft een aanvraag voor een uitkering ingediend. De gemeente vraagt in veel gevallen de GGD Hollands Midden om een advies over uw aanvraag voor een uitkering.

Hoe gaat de GGD HM te werk?

Nadat de gemeente contact heeft opgenomen met de GGD HM nodigt de GGD HM u uit voor een spreekuurbezoek bij een arts. Dit bezoek vindt plaats bij de GGD HM vestiging in Leiden of Gouda.
In bijzondere gevallen komt de arts bij u thuis. Dit kan alleen in overleg met de gemeente, omdat hier extra kosten aan zijn verbonden.
De arts doet een onderzoek naar uw medische situatie.
Op basis van dit onderzoek stelt de GGD HM een sociaal medisch advies op.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

De arts bespreekt samen met u uw medische situatie en de achtergrond hiervan. Zo wordt gekeken naar uw medicijngebruik, uw lichamelijke beperkingen, maar ook naar mogelijkheden. Meestal blijft het bij dit gesprek. In sommige gevallen doet de arts een eenvoudig lichamelijk onderzoek. Als het nodig is, vraagt de GGD HM ook informatie op bij uw huisarts of specialist. Hiervoor vraagt de GGD HM altijd eerst uw toestemming.

Belangrijk: Neemt u als u naar het spreekuur komt altijd uw medicijnen mee. Wanneer het om veel medicijnen gaat volstaat een lijstje van de apotheek.

De beslissing over de aanvraag

De GGD HM stuurt het sociaal medisch advies naar de gemeentelijke dienst waar u uw aanvraag heeft ingediend. De gemeente neemt op basis van de eigen informatie én het medisch advies van de GGD HM een besluit over uw aanvraag. U krijgt hiervan bericht van de gemeente. U krijgt geen aparte brief van de GGD HM.

Voor informatie over de beslissing van de gemeente moet u contact opnemen met de gemeente waar u uw aanvraag heeft gedaan. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover krijgt u bij de gemeentelijke dienst waar u de aanvraag heeft ingediend.

Kosten

De GGD HM berekent aan u geen kosten voor het verstrekte advies.
Als u besluit de aanvraag in te trekken zonder dat een consult heeft plaats gevonden, zijn wij genoodzaakt hiervoor een bedrag van € 31,00 exclusief B.T.W. in rekening te brengen. Uw gemeente kan u informeren of deze kosten aan u doorberekend worden.

U bent verhinderd?

Indien u verhinderd bent om op de aangegeven tijd op het spreekuur te verschijnen, verzoeken wij u, uiterlijk 24 uur van tevoren, contact op te nemen met de GGD HM, telefoonnummer 088 - 308 33 80 (maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 12.00 uur).

Vragen

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op via het hierboven vermelde telefoonnummer.

Bezoekadressen

Parmentierweg 49, Leiden of Thorbeckelaan 5, Gouda.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ