Gehandicaptenparkeerkaart

Aantal keer bekeken: 13531, Laatst gewijzigd: woensdag, 20 januari 2021

Indien u op medische gronden een gehandicaptenparkeerkaart of gehandicaptenparkeerplaats nodig heeft, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij uw gemeente. De gemeente vraagt in veel gevallen de GGD Hollands Midden om een sociaal medisch advies over uw aanvraag.

Hoe gaat de GGD te werk?

De GGD nodigt u uit voor het spreekuur. Het GGD gebouw is rolstoel toe- en doorgankelijk.
De GGD arts bespreekt samen met u uw medische situatie en de achtergrond hiervan. De GGD arts kijkt naar uw medicijngebruik, uw lichamelijke beperkingen, maar ook naar uw mogelijkheden en mogelijke  hulp van uw huisgenoten. Meestal blijft het bij dit gesprek. In sommige gevallen kan de arts een eenvoudig lichamelijk onderzoek doen. Als het nodig is, vraagt de arts hierover ook informatie op bij uw huisarts of specialist (met uw toestemming).
Op basis van dit onderzoek schrijft de arts een sociaal medisch advies en stuurt dit op naar de gemeente.

Belangrijk! Neem uw medicijnen mee als u naar het spreekuur komt. De arts kan ernaar vragen. Een lijstje van de apotheek is ook goed.

Advies laten aanpassen of blokkeren

U heeft het recht om als eerste het advies in te zien en uitsluitend gegevens die niet kloppen te laten aanpassen. De strekking en conclusie van het advies kunt u niet laten aanpassen, want dat is niet de bedoeling van het inzagerecht.
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meld dit dan aan de arts bij uw afspraak.

In sommige gevallen kunt u gebruik maken van het recht op blokkeren. Dit houdt in dat het advies niet wordt verstuurd aan de persoon die de opdracht gaf, maar wel wordt opgeslagen in uw dossier.

Wie beslist over uw aanvraag?

De gemeente beslist of u de gehandicaptenparkeerkaart of -plaats krijgt op basis van haar eigen informatie én het medisch advies van de GGD.
U krijgt hiervan bericht van de gemeente, niet van de GGD.
De criteria voor toewijzing van een gehandicaptenparkeerkaart of -plaats vindt u onderaan deze pagina.

Voor vragen over het besluit of een nadere toelichting kunt u dus uitsluitend terecht bij de gemeente. Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover krijgt u bij de gemeente.

Kosten

De GGD HM berekent aan u geen kosten voor het verstrekte advies

Bezoekadressen

Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden of Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur op 088 – 308 3380, of via mail: sma@ggdhm.nl.

Wat zijn de criteria voor een gehandicaptenparkeerkaart of gehandicaptenparkeerplaats?

Gehandicaptenparkeerkaart

Er zijn twee soorten parkeerkaarten:

  • de gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder (bestuurderskaart)
  • de gehandicaptenparkeerkaart voor een passagier (passagierskaart)

Het komt bijna nooit voor dat beide kaarten tegelijkertijd aan een aanvrager worden toegewezen.

U voldoet aan de criteria voor een bestuurderskaart als u op basis van een aandoening aantoonbaar niet meer dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig kunt lopen, al dan niet met een hulpmiddel zoals een stok of een rollator.

U voldoet aan de criteria voor een passagierskaart als u langdurig niet meer dan 100 meter onder begeleiding kunt lopen of als u volledig rolstoelgebonden bent. Dit betekent dat u continu afhankelijk bent van derden voor vervoer van deur tot deur.

Gehandicaptenparkeerplaats

U voldoet aan de criteria voor een gehandicaptenparkeerkaart. Daarnaast kijkt uw gemeente op welke loopafstand van uw woning er voldoende beschikbare parkeerplaatsen zijn.