Leerlingenvervoer

Aantal keer bekeken: 10447, Laatst gewijzigd: woensdag, 20 januari 2021

Kinderen die in Nederland naar school gaan, leggen meestal de route naar school zelfstandig af of worden door hun ouders gehaald en gebracht. Soms gaat dat echter niet. Ouders kunnen dan een beroep doen op de Regeling Leerlingenvervoer.

Deze aanvraag dient u in bij uw gemeente.
De gemeente vraagt in veel gevallen de GGD Hollands Midden een advies te geven over uw aanvraag. De GGD toetst of uw aanvraag op medische gronden toegekend zou kunnen worden. Dat heet een sociaal medisch advies.

Hoe gaat de GGD te werk?

De GGD nodigt u en uw kind uit voor het spreekuur. Het GGD gebouw is rolstoel toe- en doorgankelijk. De GGD arts bespreekt samen met u en uw kind de medische situatie en de achtergrond hiervan. De GGD arts kijkt naar medicijngebruik, lichamelijke beperkingen, maar ook naar mogelijkheden en mogelijke hulp van huisgenoten. Meestal blijft het bij dit gesprek. In sommige gevallen kan de arts een eenvoudig lichamelijk onderzoek doen. Als het nodig is, vraagt de arts hierover ook informatie op bij uw huisarts of specialist (met uw toestemming). Op basis van dit onderzoek schrijft de arts een sociaal medisch advies en stuurt dit op naar de gemeente.

Belangrijk! Neem de medicijnen van u en/of uw kind mee als u naar het spreekuur komt. De arts kan ernaar vragen. Een lijstje van de apotheek is ook goed.

Advies laten aanpassen of blokkeren

U heeft het recht om als eerste het advies in te zien en uitsluitend gegevens die niet kloppen te laten aanpassen. De strekking en conclusie van het advies kunt u niet laten aanpassen, want dat is niet de bedoeling van het inzagerecht.
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meld dit dan aan de arts bij uw afspraak.

Voor kinderen tot 12 jaar hebben de ouders (verzorgers) recht op inzage. Voor kinderen vanaf 12 jaar moet het kind de ouder (verzorger) toestemming geven om het advies in te zien.

In sommige gevallen kunt u gebruik maken van het recht op blokkeren Dit houdt in dat het advies niet wordt verstuurd aan de persoon die de opdracht gaf, maar wel wordt opgeslagen in uw dossier.

Wie beslist over de aanvraag?

De gemeente beslist of u de gevraagde voorziening krijgt op basis van haar eigen informatie én het medisch advies van de GGD.
U krijgt hiervan bericht van de gemeente, niet van de GGD.
Voor vragen over het besluit of een nadere toelichting kunt u dus uitsluitend terecht bij de gemeente. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover krijgt u bij de gemeente.

Kosten

De GGD HM berekent aan u geen kosten voor het verstrekte advies.

Bezoekadressen

Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden of Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 15.00 uur op 088 – 308 3380, of via mail sma@ggdhm.nl.