Medische urgentie woonruimte

Aantal keer bekeken: 11979,Laatst gewijzigd: woensdag, 01 juni 2016

Indien u op medische gronden met voorrang een huurwoning toegewezen wilt krijgen, kunt u een aanvraag voor een 'medische urgentie woonruimte' indienen.

Deze aanvraag dient u in bij de woningbouwvereniging. De woningbouwvereniging vraagt in sommige gevallen aan de GGD Hollands Midden een advies over uw aanvraag voor een medische urgentie woonruimte.

Hoe gaat de GGD HM te werk?

De GGD HM nodigt u uit voor een spreekuurbezoek bij een arts of verpleegkundige. Dit bezoek vindt plaats bij de GGD HM vestiging in Leiden of Gouda.
In bijzondere gevallen komt de verpleegkundige bij u thuis. Dit kan alleen in overleg met de woningbouwvereniging, omdat hier extra kosten aan zijn verbonden.
De arts of de verpleegkundige doet een onderzoek naar uw medische situatie.
Op basis van dit onderzoek stelt de GGD HM een sociaal medisch advies op.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

De arts of de verpleegkundige bespreekt samen met u uw medische situatie en de achtergrond hiervan. Zo wordt gekeken naar uw medicijngebruik, uw lichamelijke beperkingen, maar ook naar mogelijkheden. Meestal blijft het bij dit gesprek. In sommige gevallen doet de arts een eenvoudig lichamelijk onderzoek. Als het nodig is, vraagt de GGD HM ook informatie op bij uw huisarts of specialist.
Hiervoor vraagt de GGD HM altijd eerst uw toestemming.

Belangrijk: Neemt u als u naar het spreekuur komt altijd uw medicijnen mee. Wanneer het om veel medicijnen gaat volstaat een lijstje van de apotheek.

De beslissing over de aanvraag

De GGD arts maakt een sociaal medisch advies en stuurt dit naar de woningbouwvereniging waar u uw aanvraag heeft ingediend (in de regio Zuid-Holland Noord gaat het advies via de Regionale Urgentiecommissie Holland Rijnland naar de woningbouwvereniging). De woningbouwvereniging neemt op basis van de eigen informatie én het medisch advies van de GGD HM een besluit over uw aanvraag. U krijgt hiervan bericht van de woningbouwvereniging. U krijgt geen aparte brief van de GGD HM.

Voor informatie over de beslissing van de woningbouwvereniging moet u contact opnemen met de woningbouwvereniging waar u uw aanvraag heeft gedaan. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover krijgt u bij de woningbouwvereniging waar u de aanvraag heeft ingediend.

Kosten

De GGD HM berekent aan u geen kosten voor het verstrekte advies.

U bent verhinderd?

Indien u verhinderd bent om op de aangegeven tijd op het spreekuur te verschijnen, verzoeken wij u, uiterlijk 24 uur van tevoren, contact op te nemen met de GGD HM, telefoonnummer 088 - 308 33 80 (maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 12.00 uur).

Bezoekadressen

Parmentierweg 49, Leiden of Thorbeckelaan 5, Gouda

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ