Sociaal Medisch Advies WMO

Aantal keer bekeken: 712, Laatst gewijzigd: woensdag, 01 februari 2017

Heeft u bij de gemeente een aanvraag voor een voorziening in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingediend? Dan toetst de GGD HM of uw aanvraag op sociaal medische gronden toegekend zou kunnen worden.

Hoe gaat de GGD HM te werk?

U wordt uitgenodigd voor een spreekuurbezoek bij een arts van de GGD HM. In bijzondere gevallen kan een huisbezoek afgesproken worden.
De arts doet onderzoek naar uw medische situatie en stelt een advies op.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

De arts bespreekt met u uw medische situatie.
In sommige gevallen kan de arts een eenvoudig lichamelijk onderzoek doen. Indien nodig, vraagt de arts medische informatie op bij uw huisarts of specialist.
Neemt u altijd uw medicijnen mee of een lijstje van de apotheek waarop de medicijnen vermeld staan.

De beslissing over de aanvraag

De GGD HM stuurt het advies naar de gemeente. De gemeente neemt een besluit over uw aanvraag en stuurt u bericht hiervan.
Voor informatie over het besluit dient u contact op te nemen met de gemeente.
Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u bij de gemeente een bezwaarschrift indienen.

U bent verhinderd

Het is belangrijk dat u gehoor geeft aan de oproep op het spreekuur te komen of thuis te zijn voor een huisbezoek.
Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u, uiterlijk 24 uur van tevoren, contact op te nemen met het Secretariaat Sociaal Medische Advisering 088 308 33 80 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.00 uur).

Bezoekadres

Parmentierweg 49 2316 ZV Leiden.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ