Luchtverontreiniging en gezondheid

Aantal keer bekeken: 11261, Laatst gewijzigd: woensdag, 06 juni 2018

Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen jaren veel beter is geworden, is het in Nederland nog steeds slechter gesteld dan in veel andere Europese landen. De grootste bronnen van luchtverontreiniging zijn verkeer en industrie. Fijn stof, stikstofdioxide en ozon (smog) zijn de belangrijkste en hardnekkigste probleemstoffen op het moment.

Gezondheid

Fijn stof (PM10) bestaat uit een mengsel van stofdeeltjes, die verschillend zijn van grootte en van chemische samenstelling. Het grovere deel van het PM10 stof is vooral het gevolg van mechanische processen en opwaaiend bodemstof, het fijnere deel van verbrandingsprocessen.

Vooral de hele kleine fijn stofdeeltjes (ultrafijn stof) kunnen erg diep het lichaam binnendringen, via de longen tot in de bloedbaan, en daar schade aanrichten. Daarom is dit ultrafijne stof het meest schadelijk voor de gezondheid. Ultrafijn stof bestaat onder andere uit dieselroet.
Het is inmiddels bekend dat gezondheidseffecten niet alleen ontstaan na inademen van tijdelijk verhoogde concentraties fijn stof, maar ook na jarenlang wonen op een plek met lagere (gemiddelde) waarden.

Fijn stof kan na kortdurende blootstelling aan piekconcentraties of na langdurende blootstelling aan lagere concentraties leiden tot:

 • toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten, kortademigheid;
 • verergering van astma (vooral bij kinderen);
 • vermindering of blijvende verlaging van de longfunctie;
 • verergering van klachten gerelateerd aan hart- en vaatziekten;
 • toename van medicijngebruik en ziekenhuisopname van mensen met hart- en longziekten;
 • vervroegd overlijden. Het gaat hierbij vooral, maar niet alleen, om mensen met al bestaande hart-en longziekten.

Wat kunt u doen?

 • Woont u aan een drukke weg, ventileer dan aan de schone zijde en bij voorkeur buiten de spits. Het is geen oplossing om niet te ventileren. Uiteindelijk komt de buitenlucht toch wel in huis en vaak is de lucht in huis viezer dan de buitenlucht.
 • Probeer tijdens inspanning buiten, zoals bijvoorbeeld fietsen of hardlopen, zo veel mogelijk te vermijden dit langs een drukke weg te doen. Indien dit niet mogelijk is, kies er dan voor om de spits zo veel mogelijk te vermijden.
 • Pak vaker de fiets of het openbaar vervoer in plaats van de auto.
 • Als u auto rijdt, kies voor een schone(re) auto of deel een auto.
 • Ook binnenshuis kunt u de productie van luchtvervuiling voorkomen, door bijvoorbeeld de open haard of houtkachel minder (of niet) te stoken, niet te roken en geen kaarsen te branden.

Meer informatie

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie