Introductie

Aantal keer bekeken: 5093, Laatst gewijzigd: vrijdag, 08 mei 2020

Uw woonomgeving kan op allerlei manieren van invloed zijn op uw gezondheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan lawaai, stank, luchtverontreiniging, asbest en vochtige woningen.

Milieu en Gezondheid bij de GGD

Het team Medische milieukunde van de GGD Hollands Midden is bereikbaar voor advies en voorlichting over uw leefomgeving en gezondheid.
De GGD adviseert gemeenten, scholen en woningbouwverenigingen over de manier waarop ze ongewenste gezondheidseffecten zoveel mogelijk kunnen verminderen en voorkomen. Dit kan ook na een milieu-incident zijn.
Inwoners kunnen bij de GGD terecht met vragen of voor informatie over gezondheidsklachten die te maken hebben met ons milieu.
Verbieden of maatregelen opleggen kan de GGD niet. Wel kan de GGD u voorlichten, adviseren en zo nodig doorverwijzen.

GGD Leefomgeving

Voor informatie over milieu in huis, geluid, lucht. schadelijke stoffen, omgeving en hinderlijke beestjes verwijzen wij u door naar GGD Leefomgeving. Informatie die specifiek is voor onze regio vind u links in het menu. Dit menu en de inhoud daarvan wordt momenteel herzien.

Atlas Leefomgeving

Wilt u weten hoe het met uw leefomgeving is gesteld? Informatie over de leefomgeving wordt gegeven in de Atlas Leefomgeving, uitgegeven door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Atlas is een website met kaarten en informatie over verschillende leefomgevingsthema's zoals luchtkwaliteit, ruimtelijke ordening en externe veiligheid. De Atlas richt zich niet alleen op aspecten van de leefomgeving die een negatieve uitwerking op de gezondheid hebben, zoals luchtverontreiniging en geluidshinder. Ook aspecten met een positieve uitwerking op de gezondheid, zoals stiltegebieden en groen, zijn in de Atlas opgenomen.

Contact

Controleer eerst via www.ggd.nl of u in de regio van GGD Hollands Midden woont. Inwoners van deze regio kunnen contact met ons opnemen. Als u in een andere regio woont, dan vindt u via www.ggd.nl ook de contactgegevens van uw GGD.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie