Voortgezet onderwijs

Aantal keer bekeken: 47654, Laatst gewijzigd: maandag, 26 september 2016

Ook op de middelbare school zijn er enkele vaste contactmomenten bij de Jeugdgezondheidszorg. Hieronder leest u welke momenten dat zijn. De ouder hoeft hier meestal niet zelf bij aanwezig te zijn. Wanneer ouders/verzorgers vragen of zorgen over hun kind hebben, kunnen zij vanzelfsprekend ook zelf contact opnemen met het Jeugdgezondheidszorg-team van de school van hun kind.
Op sommige scholen wordt een open spreekuur gehouden. Dit staat aangegeven in de schoolgids of de kalender van de school.

Contactmoment onderbouw

Op het VMBO en Speciaal Onderwijs wordt uw kind in de 1e klas uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Op de HAVO en het VWO gebeurt dit in de 2e klas.  De leerlingen in de onderbouw van het Voortgezet onderwijs vullen als voorbereiding een vragenlijst in. Hier vindt u de Vragenlijst Onderbouw 2016-2017 (pdf). De vragen gaan over hun lichamelijke gezondheid, hun ontwikkeling, over hoe ze zich voelen en over hun leefstijl. Alle leerlingen worden uitgenodigd door de jeugdverpleegkundige of jeugdarts en bij allemaal wordt de lengte en het gewicht gemeten. Uw kind hoeft zich hiervoor niet uit te kleden.

Na afloop krijgt uw kind een brief mee met de bevindingen. Bij bijzonderheden nemen we contact met u op. Alleen met toestemming van u en/of uw kind bespreekt de verpleegkundige op school informatie die voor uw kind van belang is.

Contactmoment bovenbouw

Het contactmoment bovenbouw heeft als doel beter aan te sluiten bij de gezondheidsvraagstukken waar jongeren op die leeftijd mee te maken krijgen en bij hun behoefte en die van hun ouders aan advies en ondersteuning. In deze ontwikkelingsfase krijgen jongeren immers steeds meer zelfstandigheid, eigen geld en vrijheid. Met een gezondheidstest krijgt uw kind inzicht in het huidige gezondheidsgedrag en mogelijkheden om de leefstijl tijdig aan te passen. Gezonde jongeren hebben meer kans om gezonde volwassenen te worden. Het is daarom belangrijk eventuele problemen of de kans daarop tijdig te signaleren om ze te kunnen voorkomen of verhelpen.

Digitale gezondheidstest

Jongeren rond  15/16 jaar worden uitgenodigd voor deelname aan een digitale gezondheidstest voor jongeren. Uw kind vult deze  gezondheidstest (de E-MOVO: Elektronische Monitor en Voorlichting) op school in. De vragen gaan over onderwerpen als eetgewoonten, bewegen, genotmiddelen, seksualiteit, gezondheid en lekker in je vel zitten. U kunt hier een overzicht van de gevraagde onderwerpen inzien of de hele vragenlijst bekijken:

Na het invullen van de vragenlijst ziet uw kind hoe hij scoort op de verschillende onderwerpen. Zij kunnen vervolgens doorklikken naar betrouwbare websites met advies en informatie, zoals de jongerensites www.hoezitdat.info (regio Zuid-Holland Noord) of de verschillende jonginsites, zoals www.jongingouda.nl (regio Midden-Holland).

Gesprek

Bij bijzonderheden in de gezondheidstest nodigt de jeugdverpleegkundige van de school de jongere uit om samen de resultaten te bespreken. Als het nodig is, vindt er, in overleg met de jongere, een gesprek plaats met ouders en eventueel andere betrokkenen.
Ook kan het zo zijn dat naar aanleiding van de gezondheidstest een groepsvoorlichting gegeven wordt.

Extra Onderzoek

Misschien heeft u of uw kind vragen over de gezondheid of ontwikkeling die u met een deskundige wilt bespreken. Dat kunnen allerlei vragen zijn: twijfel over gehoor, gezichtsvermogen of spraak, opvoedingsvragen, school- en/of gedragsproblemen. U kunt dan zelf contact opnemen met het Jeugdgezondheidszorg-team van de school van uw kind.
Het kan ook zijn dat een Jeugdgezondheidszorg-medewerker u/uw kind uitnodigt voor een extra onderzoek of gesprek als gevolg van een eerder contact. Bij jongeren vanaf 12 jaar gebeurt dat zoveel mogelijk met toestemming van de jongere. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelfstandig beslissen over onderzoek en vragen wij niet om uw toestemming voor een gesprek en/of onderzoek.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ