Smog

Aantal keer bekeken: 12330, Laatst gewijzigd: vrijdag, 08 juni 2018

Smog is een sterke luchtverontreiniging in een bepaalde periode. In Nederland wordt de term smog gebruikt als er meer luchtverontreiniging is dan gewoonlijk, mogelijk met acute nadelige gevolgen voor de gezondheid. Een smogperiode kan een paar dagen tot enkele weken duren.

Stoffen die worden gebruikt om de smogsituatie weer te geven zijn ozon, fijn stof, stikstofdioxide en zwaveldioxide. Smog kan zowel in de zomer als in de winter voorkomen.

Wat zijn de gezondheidseffecten?

Tijdens smogperioden kunnen acute gezondheidsklachten ontstaan, vooral bij gevoelige groepen. Klachten zijn irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid, verergering van astma en afname van de longfunctie. De klachten verdwijnen meestal weer zodra de concentratie van stoffen in de lucht daalt. Naarmate de smog erger wordt en/ of de periode langer duurt, zullen meer mensen hinder ondervinden.

Welke mensen zijn gevoelig voor smog?

In het algemeen geldt dat iedereen gezondheidseffecten kan krijgen door inademing van smog. Sommige mensen reageren sterker op smog dan anderen. Mensen met chronische aandoeningen, bestaande luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn gevoeliger voor de effecten.

Wat kunt u doen om klachten te voorkomen?

U kunt klachten voorkomen of verminderen door u in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. . Bij klachten die niet verklaarbaar zijn wordt geadviseerd de huisarts te raadplegen.

Meer informatie over smog?

  • De luchtkwaliteitsapp geeft inzicht in de gemeten en verwachte concentraties fijnstof-, stikstofdioxide en ozon op buurtniveau. De luchtkwaliteitsapp is gratis te downloaden in de Appstore of Playstore en is onderdeel van www.luchtmeetnet.nl.
  • Informatie over de actuele smogsituatie is te vinden op NOS-teletekst pagina 711 en 712 en op de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM.
  • Informatie over de verwachte concentraties ozon en fijnstof voor de komende dagen vindt u op de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM.
  • Voor algemene informatie over Astma en COPD kunt u terecht bij het Long Fonds.
Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie