Taak van de GGD

Eén van de wettelijke taken van Hecht GGD Hollands Midden is infectiepreventie- en bestrijding. Het team tuberculosebestrijding richt zich speciaal op tuberculose.

Informatie over tuberculose vind je bij het KNCV Tuberculosefonds.

Lees voor
  Contact

Tuberculosebestrijding

 

Momenteel is de afdeling TBC minder goed bereikbaar. Ook kan het lang duren voordat u bij ons terecht kunt voor uw afspraak.

Excuses voor het ongemak.


088 - 308 33 21
Dinsdag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdag: 13.00 - 16.30 uur
Vrijdag: 13.00 - 16.30 uur

 

Houd je BSN, of dat van jouw kind(eren), bij de hand.

Taak van de GGD

De taak van de GGD is het voorkomen, opsporen en het behandelen van tuberculose. Het tuberculoseteam van Hecht GGD Hollands Midden doet dat in onze regio.
Dat doen we door

  • screening van risicogroepen;
  • diagnostiek van tuberculosepatiënten;
  • bron- en contactonderzoek;
  • behandeling en ondersteuning van tuberculosepatiënten of –geïnfecteerden;
  • BCG-vaccinaties aan bepaalde groepen;
  • het geven van voorlichting over de voorkoming en verspreiding van tuberculose;
  • samenwerking met onze ketenpartners op het gebied van tuberculose. Hierin hebben we ook een netwerkfunctie;
  • cijfers aan te leveren aan het RIVM voor regionaal en landelijk onderzoek.

Meldingsplicht

Tuberculose is een infectieziekte waarvoor een wettelijke aangifteplicht geldt. Een arts die tuberculose vaststelt, moet dat melden bij de GGD.

Bron- en contactonderzoek

De GGD start een contactonderzoek wanneer een patiënt een besmettelijke vorm van tuberculose heeft. Personen uit de directe omgeving worden door de GGD uitgenodigd voor onderzoek. Meer hierover lees je op de website van TBC Zuid Holland.

Ben je in contact geweest met iemand met tuberculose en heb je daar vragen over? Bel ons dan.