Introductie tuberculosebestrijding

Eén van de wettelijke taken van Hecht GGD Hollands Midden is infectiepreventie- en bestrijding. Het team tuberculosebestrijding richt zich speciaal op tuberculose.

Lees voor
  Contact

Tuberculosebestrijding
088 - 308 33 21
Dinsdag: 8.30 - 12.00 uur
Donderdag: 8.30 - 12.00 en 13.00 - 16.30 uur
Vrijdag: 8.30 - 12.00 en 13.00 - 16.30 uur

 

Houd je BSN, of dat van jouw kind(eren), bij de hand.

Informatie over tuberculose

Wat is tuberculose? Hoe merk ik dat ik tuberculose heb? Is tuberculose goed te behandelen? Antwoorden op deze vragen (en meer) vind je op de website van het KNCV Tuberculosefonds.

Taak van de GGD

De taak van de GGD is het voorkomen, opsporen en het behandelen van tuberculose in onze regio.
Dat doen we door

  • screening van risicogroepen;
  • diagnostiek van tuberculosepatiënten;
  • bron- en contactonderzoek;
  • behandeling en ondersteuning van tuberculosepatiënten of –geïnfecteerden;
  • BCG-vaccinaties aan bepaalde groepen;
  • het geven van voorlichting over de voorkoming en verspreiding van tuberculose;
  • samenwerking met onze ketenpartners op het gebied van tuberculose. Hierin hebben we ook een netwerkfunctie;
  • cijfers aan te leveren aan het RIVM voor regionaal en landelijk onderzoek.

Meldingsplicht

Tuberculose is een infectieziekte waarvoor een wettelijke aangifteplicht geldt. Een arts die tuberculose vaststelt, moet dat melden bij de GGD.

Bron- en contactonderzoek

De GGD start een contactonderzoek wanneer een patiënt een besmettelijke vorm van tuberculose heeft. Personen uit de directe omgeving worden door de GGD uitgenodigd voor onderzoek. Meer hierover lees je meer op deze pagina van het KNCV Tuberculosefonds.

Ben je in contact geweest met iemand met tuberculose en heb je daar vragen over> Bel ons dan.

Afspraak maken voor het tuberculose spreekuur

Wil je afspraak maken voor het TBC spreekuur? Of wil je een afspraak veranderen? Bel ons dan. Het telefoonnummer staat in het blauwe blokje, rechtsboven op deze pagina. Houd je BSN, of dat van jouw kind(eren), bij de hand.

Tarieven 2023

Mantoux: € 47,00
Longfoto (X-thorax): € 58,00
BCG, inclusief consult: € 90,00
IGRA, inclusief consult: € 74,00
Consult: € 34,00