Onderzoek en behandeling

Om te bepalen of u de ziekte tuberculose of een tuberculose-infectie heeft, kunnen de volgende onderzoeken gedaan worden:

  • een tuberculinehuidtest. Dit heet de Mantouxtest;
  • een röntgenfoto van de longen;
  • microscopisch onderzoek van bijvoorbeeld slijm, urine of weefsel;
  • bloedonderzoek (Quantiferontest).

Meer informatie vindt u op de website van het KNCV Tuberculosefonds.

Lees voor
  Contact

Tuberculosebestrijding
088 - 308 33 21
Dinsdag: 8.30 - 12.00 uur
Donderdag: 8.30 - 12.00 en 13.00 - 16.30 uur
Vrijdag: 8.30 - 12.00 en 13.00 - 16.30 uur.

Houd uw BSN, of dat van uw kind(eren) bij de hand.

Bron- en contactonderzoek

Als blijkt dat u tuberculose of een tuberculose-infectie heeft, start de GGD zo nodig met een bron- en contactonderzoek. Meer hierover leest u op deze pagina van het KNCV Tuberculosefonds. De diagnose “tuberculose” zorgt bij veel mensen voor onrust. Goede begeleiding is dan ook heel belangrijk. De sociaal verpleegkundige van de GGD geeft deze begeleiding. Voor meer informatie kunt u ons bellen.

Behandeling

Tuberculose is goed te behandelen met medicijnen. De behandeling duurt minimaal een half jaar. Kijk voor informatie over de behandeling en de medicijnen op deze pagina van het KNCV Tuberculosefonds.

Kosten

De GGD Hollands Midden stuurt de rekening van vervolgonderzoek en behandeling van tuberculose(infectie) naar uw zorgverzekeraar. Wij houden hierbij de door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) vastgestelde tarieven aan. Het hangt van uw zorgverzekering af of u de kosten vervolgens zelf moet betalen. U krijgt dan een rekening van uw zorgverzekering. Het kan ook zijn dat u uw eigen risico moet aanspreken. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar of bekijk uw polis.