Procesregisseur BKK

Het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden is een samenwerkingsverband van organisaties die zich richten op het terugdringen van overlast en criminaliteit. Het verbindt strafrechtelijke-, bestuurlijke- en zorgtrajecten met elkaar. Het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden werkt vanuit twee locaties: Leiden en Gouda. Alle gemeenten in de regio Hollands Midden zijn aangesloten bij het Zorg- en Veiligheidshuis. Professionals kunnen personen en gezinnen aanmelden bij het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit kunnen personen en gezinnen zijn waar een zorgaanbod alleen niet voldoende is om de problemen die spelen aan te pakken. Ook worden personen besproken die in detentie zitten of hebben gezeten. De organisaties die samenwerken binnen het Zorg- en Veiligheidshuis zorgen gezamenlijk voor een aanpak voor deze personen en gezinnen en geven daarmee invulling aan de samenhang tussen straftrajecten, bestuurlijke trajecten (bijvoorbeeld werk en inkomen) en zorg. Als het mogelijk is wordt ook de persoon of het gezin zelf gevraagd om mee te denken over een oplossing en het maken van een plan van aanpak. Ruim 180 medewerkers zetten zich dagelijks in voor het Zorg en Veiligheidshuis. 
Lees voor

Aanvullende informatie

Aantal uur p/wk

Contracttype

Uiterste soll. datum

28 uur per week

Tijdelijk contract

30 januari

Werkniveau

Werkervaring

Opleidingsniveau

HBO

vereist

HBO niveau

Procesregisseur
(28 uur per week)

 

De afdeling Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK) zoekt versterking, waardoor er ruimte is voor een procesregisseur BKK.

 

BKK coördineert voor maximaal 1 jaar de zorg in gezinnen waarin tenminste één van de ouders/verzorgers behandeling of begeleiding nodig heeft voor verslavingsproblematiek en/of psychiatrische problematiek en/of er sprake is van een verstandelijke beperking. Een kenmerk van deze gezinnen is dat zij vaak zorg mijdend zijn. Het doel van BKK is het voorkomen of verminderen van ernstige problemen bij de kinderen, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien. Het team bestaat uit 5 procesregisseurs, een werkbegeleider en een gedragswetenschapper. Samen coördineren zij de zorg in ruim 80 gezinnen per jaar.

 

De procesregisseur is er speciaal voor complexe problematiek binnen het gezin waar meerdere hulpverlening aanwezig is. Deze procesregisseur zorgt ervoor dat alle hulp goed op elkaar wordt afgestemd met de ‘1Gezin 1Plan’-methode (1G1P). De notulen van de 1G1P-bijeenkomsten worden door BKK teruggekoppeld aan ouders, alle betrokkenen in het netwerk en de hulpverlening, waaronder ook huisartsen en Jeugd Gezondheid Zorg. Tussen de 1G1P-bijeenkomsten door is er regelmatig contact vanuit BKK met alle betrokkenen. Er wordt naar gestreefd om binnen één jaar alles goed op de rails te krijgen. Dit wordt gedaan door ervoor te zorgen dat de hulpverlening elkaar weet te vinden en de coördinatie verantwoord kan stoppen. Zo nodig wordt deze overgedragen aan een andere al aanwezige hulpverlener, die bekend is bij het gezin.

Werkzaamheden

·         Afnemen van intakegesprekken bij nieuw aangemelde gezinnen

·         Inventariseren en organiseren van de hulpverlening

·         Coördineren van de hulpverlening en deze afstemmen vanuit de werkwijze van 1G1P en Signs of Safety

·         Onderzoeken van het netwerk

·         Signaleren wanneer meer, minder of andere hulpverlening nodig is binnen een gezinssysteem en dit realiseren

·         Adviseren en aansturen van betrokken professionals

·         Bewaken van de basiszorg aan de kinderen

·         Bieden van consultatie

·         Registreren en rapporteren van je bevindingen

 

We zoeken kandidaten die voldoen aan het volgende profiel

·         Een relevante HBO-opleiding en bij voorkeur ervaring in een vergelijkbare functie

·         SKJ geregistreerd

·         Gedegen kennis van de jeugdzorg, de ontwikkeling van kinderen, volwassenenzorg, verstandelijke beperking, psychiatrie en verslaving

·         Gedegen analytische vaardigheden waarbij je krachten en zorgen binnen gezinssystemen signaleert, om deze vervolgens om te
          kunnen zetten in doelen en acties

·         Brede maatschappelijke oriëntatie en affiniteit met de doelgroep

·         Vaardigheden om te bemiddelen bij eventuele conflicten

·         Je bent in staat om over de grenzen van de jeugd- en volwassenenzorg heen te kijken om bruikbare interventies te kunnen initiëren

·         Je kunt verschillende disciplines enthousiasmeren voor een gezamenlijke aanpak

·         Kennis van de sociale kaart

·         Bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs en je hebt de beschikking over een eigen auto

·         Inzetbaar in de gehele regio Hollands Midden

 

Wat bieden wij?
Voor kandidaten met ervaring in een vergelijkbare functie geldt een salaris op basis van
functieschaal 9 van minimaal € 2.756,- en maximaal € 4.048,- bruto per maand (peildatum
1 januari 2020) bij een volledig dienstverband van 36 uur per week, exclusief 17,05% Individueel Keuzebudget.  De functie geldt in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

 

Wil je reageren?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Michaëla van Eck, telefoon 06-31924349 Monique Veenstra, telefoon 06-12267932.

Je schriftelijke sollicitatie kun je onder vermelding van vacaturenummer 159 sturen voor 30 januari naar: vacatures@rdoghm.nl  

Procedure

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.