Infectieziekte- bestrijding

Infectieziektebestrijding is het voorkomen, opsporen en bestrijden van infectieziekten onder de bevolking. Algemene infectieziektebestrijding is één van de wettelijke taken van de GGD Hollands Midden. Tot de algemene infectieziektebestrijding behoort in ieder geval:

  • het nemen van algemene preventieve maatregelen op dit gebied, en
  • bron- en contactopsporing bij meldingen die specifiek in de Wet publieke gezondheid worden genoemd.
Lees voor
  Contact

Algemene infectieziektebestrijding

088 - 308 33 61 (ma t/m vrij)
9.00-16.00 uur voor inwoners
8.30-17.00 uur voor intercollegiaal overleg
F 
088 - 308 39 20
infectieziektenhm@ggdhm.nl

Infectieziekten

Infectieziekten worden veroorzaakt door zogeheten micro-organismen. Dat zijn bacteriën, virussen, parasieten of schimmels. Van sommigen kunnen we ziek worden. Gaat zo’n ziekmakende bacterie of een virus van mens op mens over, dan is de ziekte besmettelijk. Meestal worden we vanzelf beter, maar soms is een behandeling nodig. Informatie over alle infectieziekten staat op de website van het RIVM.

De taak van de GGD

De taak van de GGD is het in het voorkomen, opsporen en ook bestrijden van infectieziekten onder de bevolking. Dat doen we door

  • het vroeg in kaart brengen van (meldingsplichtige) ziekten;
  • het uitvoeren van bron- en contactonderzoek;
  • het geven van voorlichting over de voorkoming en verspreiding van infectieziekten;
  • te zorgen we voor samenwerking en coördinatie in de regio Hollands Midden met/van verschillende ketenpartners op het gebied van infectieziektebestrijding;
  • en cijfers aan te leveren aan het RIVM voor regionaal en landelijk onderzoek.

Meldingsplicht

Volgens de ‘Wet publieke gezondheid’ geldt voor een aantal infectieziekten wettelijk een meldingsplicht aan de GGD. Dit betekent dat als een arts of een laboratorium één van deze ziekten vaststelt, dit gemeld moet worden aan de GGD.

Bron- en contactonderzoek

Wanneer jouw arts een infectieziekte aan ons heeft gemeld, nemen wij contact met je op. We onderzoeken waar en hoe je de ziekte opgelopen kan hebben en zoeken samen met je uit of je mogelijk personen in je omgeving hebt besmet.

Zorgverzekeraar

Soms maakt de GGD kosten en declareert dit bij jouw zorgverzekeraar. Je zorgverzekeraar vergoedt deze kosten meestal. Je moet wel elk jaar eerst een bedrag zelf betalen (het eigen risico). Neem voor meer informatie contact op met je zorgverzekeraar. Die kan je vertellen welke kosten worden vergoed.