Werkwijze Jeugd- gezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt begeleiding bij opgroeien en opvoeden. Onze medewerkers kunnen je ondersteunen bij de verzorging en opvoeding. Zij bespreken met je wat er goed gaat en waar je vragen of zorgen over hebt. Samen bepaal je of er ondersteuning nodig is. Het belang van jouw kind staat daarbij voorop.

Lees voor
  Contact

Klantcontactcentrum

T 088 - 254 23 84

(maandag t/m vrijdag van 08:00 - 17:00 uur)

 

Je kunt ook met ons chatten tussen 9.30 tot 11.30 uur (ma t/m vrij), of je vraag stellen via een contactformulier. Kijk op www.cjghm.nl

Onze medewerkers volgen samen met jou de ontwikkeling van je kind. Zij kunnen een eventuele achterstand of afwijking in de ontwikkeling vroegtijdig signaleren. Bezoeken aan de JGZ zijn gratis en vrijwillig. Afspraken zijn in het Centrum voor Jeugd en Gezin in jouw gemeente of op de school van jouw kind. Bekijk voor meer informatie de pagina Jeugdgezondheidszorg Hollands Midden - Centrum voor Jeugd en Gezin.

GIZ-methodiek

Om zicht te krijgen op wat voor ouders en kinderen belangrijk is, gebruiken we in de JGZ de GIZ-methodiek. GIZ staat voor: Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften. We kijken samen met de (aanstaande) ouders en kinderen wat er goed gaat en wat er beter kan. Hierdoor krijgen we de krachten en behoeften van een gezin goed in beeld. En weten we bij welke vragen een gezin ondersteuning wil. We combineren de ervaringen van kind en gezin met de professionele blik van de JGZ. Zo kunnen we samen beslissen over passende zorg, zodat kinderen gezond kunnen ontwikkelen.

Digitaal dossier

Van ieder kind leggen wij een digitaal dossier aan. Door dit dossier hebben onze medewerkers altijd actuele informatie over de ontwikkeling van het kind en de gezinssituatie. Het dossier wordt alleen gebruikt door onze medewerkers. Informatie over het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg vind je op de landelijke website www.ddjgz.nl.

Stevig ouderschap pre- en postnataal

Als je zwanger bent of pas een kind hebt gekregen, komt er veel op je af. Daarom is er het programma Stevig Ouderschap. De Jeugdgezondheidszorg biedt dit gratis aan. Lees op deze pagina meer over het programma.

Interesse? Bespreek dit op het consultatiebureau of vul de vragenlijst in die je tijdens het eerste huisbezoek krijgt uitgereikt. Zie voor meer informatie ook de folders Stevig ouderschap prenataal (pdf) of Stevig ouderschap postnataal (pdf) en de website www.stevigouderschap.nl.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

JGZ Hollands Midden werkt met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, een wettelijk verplicht stappenplan. Dat betekent dat we bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld de zorgen in kaart brengen en bespreken met een collega. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de meldcode.

JeugdMATCH

Opvoeden is een hele verantwoordelijkheid. Soms heb je daar als ouder (tijdelijk) wat extra ondersteuning bij nodig. Het kan dan voorkomen dat meerdere professionals bij jouw gezin betrokken zijn. In dat geval is het belangrijk dat ze goed met elkaar samenwerken. De medewerkers van Hecht GGD Hollands Midden werken daarom met JeugdMATCH.