Congres Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een brede blik op gezondheid. Wij geloven namelijk dat gezond zijn meer is dan niet ziek zijn. Wij moedigen mensen aan om zelf het beste uit het leven te halen, met of zonder hulp en ondersteuning. 

Lees voor
  Contact

Ellen van Steekelenburg

E EvanSteekelenburg@ggdhm.nl

Het congres

Het inspiratiecongres 'Samen aan de slag met Positieve Gezondheid' is achter de rug en dat leverde zoals verwacht meer dan voldoende stof op om mee aan de slag te gaan! De Hillegomse wethouder Fred van Trigt leidde de aanwezigen in een prachtig aangekleed Corpus door het congres heen. Maarten van der Weijden maakte als inspirerend gastspreker grote indruk met zijn verhaal over tegenslagen, doorzettingsvermogen en zijn heldere blik op de toekomst.

Bijzonder boeiend was ook het onderdeel waarbij de ruim 170 aanwezigen werden meegenomen in het verhaal van de provincie Limburg door Mieke Reynen. In Limburg wordt het gedachtegoed van Positieve Gezondheid door het Actiecentrum met succes uitgedragen en breed ondersteund door de Provincie Limburg. Uit onze eigen regio pitchten drie projecten: Healty Hillegom, Stevenshof Vitaal en Het andere gesprek. Mooi om te zien hoe deze projecten ieder met een eigen insteek omgaan met het gedachtegoed Positieve Gezondheid.

Tot slot was er een interessant debat tussen een aantal hoogwaardigheidsbekleders die met elkaar bespraken hoe de volgende stappen nu het beste kunnen worden gezet om ook in de provincie Zuid-Holland het gedachtegoed rond Positieve Gezondheid verder uit te rollen.

Dank aan alle aanwezigen voor hun bijdrage en het samen tot een succes maken van dit congres.

Klik hieronder verder naar onder meer een beeldverslag, de presentaties en de foto's na een gedenkwaardige avond die zeker een vervolg zal krijgen in de komende maanden.

 

 

 

 

 

 

Documenten

 

Evaluatie

Uit de evaluatie van het inspiratiecongres blijkt dat de aanwezigen vooral behoefte hebben aan:

  • werken met het gedachtegoed Positieve Gezondheid;
  • vertaling van het gedachtegoed naar organisaties (microniveau);
  • het gedachtegoed als kapstok voor beleid gebruiken in wijken en gemeenten (mesoniveau).