Contactgegevens afdelingen

Kijk in onderstaande tabel voor de contactgegevens per afdeling en team.

Lees voor
  Contact

GGD Hollands Midden
T 088- 308 30 00 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur)

info@wijzijnhecht.nl

 

Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00, tenzij anders vermeld.

Hecht GGD Hollands Midden

088 - 308 30 00 Locatie Leiden

088 - 308 32 00 Locatie Gouda

info@wijzijnhecht.nl

Afdeling Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR
secretariaat Gezondheidsbescherming

secretariaat GHOR

secretariaat Toezicht kinderopvang en wmo voorzieningen

 

088 - 308 33 22

071 - 207 30 00 en bureau@ghorhm.nl

088 - 308 34 60

Afdeling Jeugdgezondheidszorg

klantcontactcentrum

voor huisartsen/ ketenpartners:

 

088 - 254 23 84

088 - 308 33 42 (voor clientgerichte intercollegiale vragen:  

JGZintercollegiaaloverleg@ggdhm.nl (voor algemene intercollegiale vragen)  

Afdeling Coronabestrijding

zie COVID-19

Voor journalisten / pers / media

088 - 308 33 11 

media@wijzijnhecht.nl

Crisisinterventieteam (CIT)088 - 308 38 00
buiten kantooruren: 088 - 900 40 00
Deskundigen infectiepreventie088 - 308 33 61
Forensische geneeskunde

088 - 308 33 70

buiten kantooruren: 088 - 246 34 52 (centrale meldkamer ambulancevervoer). Alleen voor professionals.

Gezonde leefomgeving088 - 308 33 81
Infectieziektebestrijding088 - 308 33 61
buiten kantooruren: 088 - 246 34 52 buiten kantoortijden (centrale meldkamer ambulancevervoer). Alleen voor professionals.
Jeugd Preventie Team (JPT)088- 308 42 00
Klachtenopvangzie Klacht, idee of compliment

Meldpunt Zorg en Overlast

Leiden: 088 - 308 36 20
Gouda: 088 - 308 35 35
buiten kantooruren: 088 - 900 40 00 (Kwadraad)
naar de website van het Zorg- en veiligheidshuis: MZO

Reizigerszorg (reisvaccinaties)

afsprakenlijn

 

088 - 308 33 25 (ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur)

Seksuele gezondheid

secretariaat

spoedlijn, ook voor collegiaal overleg professionals

 

088 - 308 33 22
088 - 308 34 00

Sociaal medische advisering088 - 308 33 80 (ma t/m vrij 8.30 - 12.00 uur)

Technische hygiënezorg

voor tatoeage-, piercing- en pmu-ondernemers

deskundigen infectiepreventie

 

088 - 308 33 22
088 - 308 33 61

Tuberculosebestrijding088 - 308 33 21 (di, do en vrij 13.00 - 16.30 uur)
Toezicht kinderopvang088 - 308 34 60
Toezicht wmo voorzieningen088 - 308 34 60

Veilig Thuis

huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling

0800 - 2000  
naar de website: veiligthuishollandsmidden

Zorg- en Veiligheidshuisnaar de website: zorgenveiligheidshuis