Coronabestrijding

Informatie over corona voor huisartsen.

Lees voor

  Contact

Coronabestrijding

088 - 308 37 23

aanmelden.nmtw.vaccineren@ggdhm.nl

 

Medisch inhoudelijke vragen

Voor medisch inhoudelijke vragen over corona verwijzen we naar de LCI-uitvoeringsrichtlijn.

Coronavaccinatie

Op 22 december eindigde de coronaprik najaarsronde van 2023 voor 60-plussers, mensen die een uitnodiging krijgen voor de griepprik en zorgmedewerkers. Dat is zo bepaald door het ministerie van VWS. De coronaprik is nu alleen nog beschikbaar voor:

  • Zwangere vrouwen. De kans om ernstig ziek te worden door corona is groter tijdens de zwangerschap. Er kunnen complicaties optreden en er bestaat een kans dat een aanstaande moeder in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Er is ook een grotere kans op vroeggeboorte. Met de coronaprik is de kans kleiner op ernstige ziekte of vroeggeboorte door corona. Een verwijzing is niet nodig.
  • Kinderen en volwassenen uit medisch hoog risicogroepen, bijvoorbeeld mensen met een ernstige afweerstoornis. Zij krijgen de coronaprik met een verwijzing van hun behandelend arts (medisch specialist of huisarts).
  • Mensen die van hun behandelend arts (medisch specialist of huisarts) een verwijzing hebben gekregen om een andere reden dan hierboven genoemd.

Alleen op afspraak
Bovengenoemde groepen kunnen een afpraak maken via:

  • 0800 - 7070 (of +31 85 112 4970 voor wie belt vanuit het buitenland). 
  • 0800 - 2077 voor wie door een ernstige ziekte of beperking niet naar een GGD-priklocatie kunt komen, ook niet met hulp van anderen.

Meer informatie