Toezicht kinderopvang

Kinderopvang moet goede kwaliteit bieden. Het gaat hier immers om de verantwoordelijkheid voor de zorg voor jonge kinderen.

Lees voor
  Contact

 

Secretariaat Toezicht kinderopvang
T 088 - 308 34 60
tko-secretariaat@ggdhm.nl

De afdeling toezicht kinderopvang van Hecht GGD Hollands Midden controleert of kinderopvang voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. De toezichthouders gaan bij locaties langs voor een inspectiebezoek. Dit gebeurt vaak onaangekondigd. 

De afdeling toezicht kinderopvang controleert:

  • Kinderdagverblijven;
  • Buitenschoolse opvang;
  • Gastouderbureaus;
  • Gastouders.

Dit doet zij in opdracht van de 18 gemeenten in de regio Hollands Midden:

Alphen a/d Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Lisse, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.

 

Inspectierapport

Na elke inspectie stelt de toezichthouder een rapport op over de beoordeelde kwaliteitseisen van de wet kinderopvang. Dit rapport stuurt zij naar de houder van de kinderopvang en naar de gemeente waarin de opvanglocatie is gevestigd. In het rapport geeft de toezichthouder een advies aan de gemeente over de beoordeelde onderwerpen. Op basis van dat advies kan de gemeente maatregelen nemen. Dit gebeurt wanneer een locatie (deels) niet voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Inspectierapporten zijn openbaar en in te zien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Naast het toezicht kinderopvang voeren onder andere de arbeidsinspectie, brandweer en de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit controles uit.

 

Heeft u een klacht?

De afdeling toezicht kinderopvang kan géén individuele klachten over een kinderopvang in behandeling nemen. Kijk daarvoor in de klachtenregeling van de kinderopvang zelf. Komt u er niet uit met de kinderopvang? Dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie. Alle kinderopvang organisaties zijn hier verplicht bij aangesloten.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid: Wat kan ik doen met een klacht over de kinderopvang van mijn kind? | Rijksoverheid.nl

 

Een melding doen bij het toezicht kinderopvang

Bent u als ouder niet tevreden over de kwaliteit van de kinderopvang, buitenschoolse opvang of het gastouder(bureau)? Bespreek dit eerst met de kinderopvang zelf. Zij kunnen u het beste uitleggen wat de situatie is en eventueel verbeteringen aanbrengen.
 

Heeft u signalen dat een kinderopvang, gastouder of gastouderbureau niet aan de wettelijke eisen voldoet? Dan kunt u een melding doen bij het toezicht kinderopvang. Doe dit zo duidelijk mogelijk.

Voor een locatie in GGD Hollands Midden kunt u een melding doen via tko-secretariaat@ggdhm.nl of via telefoonnummer 088 - 3083460 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).

U kunt ook anoniem een melding doen bij het toezicht kinderopvang. Dit betekent dat wij het kindercentrum niet op de hoogte stellen van uw identiteit. Wanneer een melding anoniem is, betekent dit mogelijk wel dat het toezicht kinderopvang minder effectief kan optreden.Een vermoeden van kindermishandeling of misbruik

Heeft u een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik door een medewerker van een kinderopvang? Dan meldt u dit bij de directie van de kinderopvang. De directie is verplicht om contact op te nemen met de Vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. U kunt ook zelf contact opnemen met de Vertrouwensinspecteur via 0900 – 111 31 11.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid: Vertrouwensinspecteur kinderopvang | Vertrouwensinspecteurs | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl)

 

Meer informatie over kinderopvang