Mondzorg

De GGD geeft voorlichting over mondgezondheid aan jeugdigen van 0-18 jaar en hun ouders en/ of verzorgers. Om tandheelkundige adviezen effectief te laten zijn en om verwarring te voorkomen is het belangrijk om dezelfde adviezen te geven.

Lees voor
  Contact

Jeugdgezondheidszorg

Dagmar Schaap-Burggraaf, Arts Maatschappij en Gezondheid
06– 23251897
dburggraaf@ggdhm.nl 

Drie checklists mondzorg

Daarom zijn drie checklists ontwikkeld met daarin per leeftijdsgroep de aandachtspunten en adviezen.
Uitgangspunten van deze checklists zijn landelijke adviezen die het NIGZ in 2005 heeft opgesteld. Het Regionaal Overleg Jeugdtandzorg (ROJT) heeft deze checklists aangepast aan het beleid van Hecht GGD Hollands Midden.

Documenten (worden momenteel herzien)

  • Checklist mondzorg 0-1 jaar;
  • Checklist mondzorg 1-4 jaar;
  • Checklist mondzorg 4-18 jaar.

Regionaal Overleg Jeugdtandzorg (ROJT)

Hecht GGD Hollands Midden organiseert twee keer per jaar het Regionaal Overleg Jeugdtandzorg.

Doel van dit overleg is om samen de mondgezondheid van de jongeren te verbeteren. Dat doen we bijvoorbeeld door de informatievoorziening over mondgezondheid beter te stroomlijnen.

Deelnemers aan dit overleg zijn

  • Hecht GGD Hollands Midden (Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen);
  • de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van Tandheelkunde (NMT);
  • de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM);
  • een zorginkoper van zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid.