Onderzoek / Monitors

Hecht GGD Hollands Midden voert verschillende onderzoeken uit bij diverse leeftijds- en doelgroepen. Je vindt ze hier.

Lees voor

  Contact

Gezondheidsbevordering en onderzoek

088 308 3000

E onderzoek@ggdhm.nl

Onderzoek "Schurft aan schurft"

Vanaf begin mei 2022 voert Hecht GGD Hollands Midden samen met GGD Rotterdam en het Erasmus MC een onderzoek uit onder studenten van 18 jaar en ouder. Met dit onderzoek willen we in kaart brengen welke barrières studenten ervaren bij de preventie en de behandeling an schurft. Meer informatie: Onderzoek "Schurft aan schurft"

Onderzoek in het voortgezet onderwijs

Jongeren in het voortgezet onderwijs krijgen van de GGD een uitnodiging om mee te doen aan digitale onderzoeken. Zoals het onderzoek "Gezond leven? Check het even!".
In klas 1 of 2 en klas 3 of 4 krijgen alle jongeren een uitnodiging voor dit digitale gezondheidsonderzoek: ‘Gezond leven? Check het even!’.
Op deze pagina lees je er meer over.

Monitor Jeugd

In het najaar van 2021 is op middelbare scholen in klas 2 en 4 door heel Nederland een extra Corona Gezondheidsmonitor Jeugd ingevuld. De resultaten staan op ons dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl.

Monitor Jongvolwassenen

Op 21 april 2022 is in heel Nederland de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen gestart. Alle informatie hierover vind je op de pagina Gezondheidsmonitor jongvolwassenen.

Monitor Volwassenen en ouderen

Een extra ronde van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen start dit najaar. Tot die tijd staan de cijfers van de monitor van 2020 op ons dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl.
Informatie over de monitor volwassenen en ouderen 2022 vind je op onze pagina Gezondheidsmonitor 2022.

Over het team onderzoek

Wil je meer weten over het team onderzoek van Hecht GGD Hollands Midden? Kijk dan op de pagina Onderzoek