Onderzoek / Monitors

Hecht GGD Hollands Midden voert verschillende onderzoeken uit bij diverse leeftijds- en doelgroepen. Je vindt ze hier.

Lees voor

  Contact

Gezondheidsbevordering en onderzoek

088 308 3000

E onderzoek@ggdhm.nl

Onderzoek "Schurft aan schurft"

Vanaf begin mei 2022 voert Hecht GGD Hollands Midden samen met GGD Rotterdam en het Erasmus MC een onderzoek uit onder studenten van 18 jaar en ouder. Met dit onderzoek willen we in kaart brengen welke barrières studenten ervaren bij de preventie en de behandeling an schurft. Meer informatie: Onderzoek "Schurft aan schurft"

Onderzoek in het voortgezet onderwijs

Jongeren in het voortgezet onderwijs krijgen van de GGD een uitnodiging om mee te doen aan digitale onderzoeken. Zoals het onderzoek "Gezond leven? Check het even!".
In klas 1 of 2 en klas 3 of 4 krijgen alle jongeren een uitnodiging voor dit digitale gezondheidsonderzoek: ‘Gezond leven? Check het even!’.
Op deze pagina lees je er meer over.

Monitor Jeugd

In het najaar van 2023 wordt op middelbare scholen in klas 2 en 4 door heel Nederland een Gezondheidsmonitor Jeugd ingevuld. Alle informatie hierover vind je op de pagina Gezondheidsmonitor Jeugd 2023.

Monitor Jongvolwassenen

Van april tot en met juli 2024 wordt in heel Nederland de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uitgevoerd. Alle informatie hierover vind je op de pagina Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024.

Monitor Volwassenen en ouderen

Een extra ronde van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is in najaar 2022 uitgevoerd. De cijfers van de monitor van 2022 staan sinds 20 juni op ons dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl.

Over het team onderzoek

Wil je meer weten over het team onderzoek van Hecht GGD Hollands Midden? Kijk dan op de pagina Onderzoek