Webinar 'Omgaan met stress in tijden van corona'

Op 9 juli 2020 organiseerde de GGD Hollands Midden een webinar over stress-sensitieve dienstverlening.

Lees voor
  Contact

Irene Lottmann

E ilottmann@ggdhm.nl

"De nieuwste inzichten in stress-sensitieve hulp- en dienstverlening"

 

Bekijk hier de Powerpointpresentatie behorend bij de webinar.

 

Nadja Jungmann, lector schulden en incasso H’school Utrecht vertelde over hoe in de zorg en publieke dienstverlening optimaal rekening kan worden gehouden met de doorwerking van stress op gedrag. In de afgelopen jaren is hierover veel wetenschappelijke literatuur beschikbaar gekomen. Mensen gaan meer bij de dag leven, nemen onverstandiger beslissingen, hebben meer moeite om in actie te komen en hun emoties en verlangens te reguleren. Corona zet de maatschappij (nog meer) onder druk. Door aanpassingen te maken in onder meer de wijze waarop gesprekken gevoerd worden, brieven opgesteld worden en spreekkamers ingericht worden, kan de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening verbeterd worden.

Nadja Jungmann

 

 

Farley van Heydoorn, ervaringsdeskundige en trajectbegeleider gemeente Utrecht lichtte zijn persoonlijke ervaringen toe en hoe hij deze gebruikt in zijn huidige werk als trajectbegeleider van mensen met schulden. Eerste belangrijke stap is dat er weer stabiliteit in iemands leven komt.

Farley van Heydoorn

 

 

Belangrijke lessen die beide sprekers meegaven

  • Help mensen bij het ontdekken en formuleren van zelfgekozen betekenisvolle doelen.
  • Help mensen bij het ordenen van hun gedachten en problemen. Maak dit visueel door instrumenten als de Brug naar zelfredzaamheid of het spinnenweb van Positieve gezondheid.
  • Verken waar iemand staat: hoe lang verkeert iemand al in een stressvolle situatie? Mensen die lange tijd in stress leven, komen vaak in neerwaartse gedachtespiraal: ‘ik kan het niet’. Zoek uit waar iemands intrinsieke motivatie ligt. En heel belangrijk: bied iemand perspectief, neem iemand bij de hand en zorg voor kleine stapjes vooruit waardoor iemand weer vertrouwen krijgt, in zichzelf en in de dienstverlening.

Samengevat maakte men in het webinar kennis met :

  • Hoe beïnvloedt chronische stress ons gedrag?
  • Wat zijn werkzame bestanddelen in het stress-sensitief werken?
  • Wat zijn gesprekstips in het kader van het stress-sensitief werken?

 

Positieve gezondheid

De GGD gelooft in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Dit betekent dat we een brede blik hebben op gezondheid. Gezond zijn is immers meer dan niet ziek zijn. Stress, geldzorgen, werkgerelateerde problemen, etc. hebben ook invloed op onze gezondheid. Dit webinar past binnen het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. 

 

Het spinnenweb van Positieve gezondheid is een instrument om breed te kijken. Bij zowel positieve gezondheid als bij stress-sensitief werken is het uitgangspunt: sluit aan bij wat iemand belangrijk vindt, dat is de grootste motivator voor verandering.