Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een brede blik op gezondheid. Wij geloven namelijk dat gezond zijn meer is dan niet ziek zijn. We moedigen mensen aan om zelf het beste uit het leven te halen, met of zonder hulp en ondersteuning.

Lees voor
  Contact

Ellen van Steekelenburg

E EvanSteekelenburg@ggdhm.nl

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar vaak wel op. Alle aandacht gaat naar klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenis geeft.
 

Inspiratie

Positieve Gezondheid is een gedachtegoed, een zienswijze, geïntroduceerd door huisarts en onderzoeker Machteld Huber. Zij is zelf veel ziek geweest en heeft ervaren dat ze vooral werd aangesproken op wat ze niet kon en niet op wat ze wel kon. Dat was voor haar een belangrijke drijfveer om te achterhalen wat gezondheid is. Ze ontwikkelde (in opdracht van Gezondheidsraad en ZonMw) een nieuw, dynamisch concept, gebaseerd op veerkracht en eigen regie en werkte dat verder uit tot Positieve Gezondheid, met zes dimensies.

Zij heeft het gedachtegoed visueel gemaakt. Dat is het spinnenweb geworden, een tool om in gesprek te gaan over je gezondheid. Kijk voor alle uitgebreide informatie en spinnenwebben voor specifieke doelgroepen op www.iph.nl.
 

 

Positieve Gezondheid als uitgangspunt

In september 2016 brachten we een regionale handreiking gezondheidsbeleid Hollands Midden uit.

Op 13 november 2019 organiseerden we het inspiratiecongres Samen aan de slag met Positieve Gezondheid. Medio 2021 verscheen de landelijke nota ‘Gezondheid breed op de agenda’ opgesteld door VWS en VNG. 
 

 

We zien Positieve Gezondheid als paraplu, als uitgangspunt en besteden vanuit een brede blik aandacht aan thema’s zoals het verkleinen van gezondheidsverschillen, de rol van omgeving en leefstijl.

Wat levert dat concreet op? Dat vindt u hier verder uitgewerkt.


Wat doen we al op het gebied van Positieve Gezondheid?

We werken al op verschillende manieren volgens de principes van Positieve Gezondheid.
Een aantal projecten op een rij;

 

Ondersteuning bij een brede blik op gezondheid

Wat doen we nog meer voor de meest optimale ondersteuning bij een brede blik op gezondheid? 

  • We duiden cijfers en geven adviezen in onze regio via het overzichtelijke dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl.
  • We verrijken bestaande aanpakken.
  • We proberen nieuwe aanpakken uit, met name gericht op mensen in kwetsbare situaties. Bekijk hiervoor de informatie over het Positieve gezondheidsgesprek voor minima en de documenten over project Wijzer in de Wijk (www.wijzerindewijk.nl )
  • We inspireren om samen aan de slag te gaan met Positieve Gezondheid en we laten goede voorbeelden zien. In dat kader is Alliantie Positieve Gezondheid ZHN ontstaan als vervolg op ons inspiratiecongres. De Alliantie bestaat vooralsnog uit ROH WN, Marente, Welzijn Teylingen, Zorg en Zekerheid, Reos en GGD HM. sa
  • ‘We practice what we preach’, we besteden als organisatie in ons personeelsbeleid ook aandacht aan gezondheid en welbevinden, mensen zijn tenslotte ons kapitaal!