Zorg en gezondheid van vluchtelingen uit Oekraïne

De regio Hollands Midden zal in de komende periode een groot aantal vluchtelingen opvangen. Op deze pagina vind je wat we doen en waar je terecht kunt met vragen over de gezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen in de regio Hollands Midden.

Lees voor

  Contact


 

Vragen over zorg of gezondheid in relatie tot de vluchtelingen uit Oekraïne, voor zowel professionals als particulieren:
oekraine@ggdhm.nl

Algemene info over de rol van de GGD en de GHOR

Op de website van GGDGHOR Nederland vind je informatie over de rol van de GGD en de GHOR bij de opvang van (Oekraïense) vluchtelingen en handige links naar meer informatie over de zorg voor en opvang van vluchtelingen.

Taak van Hecht GGD Hollands Midden

 • we adviseren gemeenten over de inrichting van een veilige en hygiënische opvanglocatie;
 • we geven handvatten bij het organiseren van hulp bij psychosociale problemen en trauma’s. Daarbij hebben we extra aandacht voor kinderen;
 • ook voor informatie over infectieziekten zoals mazelen, tuberculose, rabiës (hondsdolheid) en natuurlijk corona kun je bij ons terecht. Het verzorgen van vaccinaties hoort daarbij;
 • Jeugdgezondheidszorg ondersteunt en adviseert bij het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen 0-18 jaar.

Triage en triageteams

De gemeente faciliteert de triage bij binnenkomst. Zodra een Oekraïense vluchteling binnenkomt in een gemeentelijke opvanglocatie zorgt het Rode Kruis voor de eerste screening. Als hieruit blijkt dat er medicatie of andere behandeling noodzakelijk is, wordt de huisarts ingeschakeld.
De triageteams van Hechtr GGD Hollands Midden en Hecht GHOR helpen zowel de locatiehoofden als de vluchtelingen bij vragen over zorg en gezondheid. Deze artsen en verpleegkundigen zijn een vraagbaak en een klankbord.
De triageteams doen een gezondheidscheck op basis van een triagelijst, een inventarisatie van de herhaalmedicatie, en een eerste intake vanuit de jeugdgezondheidszorg. Tijdens dit nieuwkomersgesprek kijken zij naar de gezondheid, de ontwikkeling en de vaccinatiestatus van de kinderen.
De arts of verpleegkundige adviseert en verwijst -als het nodig is- door naar een van de vijf zorggroepen in de regio. Deze zorggroepen combineren de eerstelijns huisartsenzorg, apothekerszorg, en andere zorg zoals verloskundige zorg. Het team verleent zelf geen zorg. De triageteams bezoeken de noodopvanglocaties gemiddeld twee keer per week.

Met de inzet van de triageteams ontlasten we

 • de locatiehoofden en gemeenteambtenaren op de noodopvanglocaties;
 • huisartsen. Zij krijgen alleen mensen op het spreekuur waarbij ze daadwerkelijk actie moeten ondernemen;
 • het team jeugdgezondheidszorg. Tijdens de intakes bekijkt de triagist de ontwikkeling van het kind en welke vaccinaties (nog) nodig zijn voor het Rijksvaccinatieprogramma;
 • het Rode Kruis. Zij kan zich richten op 1e screening bij aankomst, voor de direct noodzakelijke zaken zoals benodigde medicatie.

Psychosociale hulpverlening

Gemeenten zijn met de landelijk aangewezen samenwerkingspartners (Rode Kruis, VluchtelingenWerk en Leger des Heils) verantwoordelijk voor brede psychosociale ondersteuning op de opvanglocaties: de organisatie, uitvoering en coördinatie ervan. De GGD adviseert en ondersteunt hierbij. Op individueel niveau kan contact opgenomen worden met de huisarts. Deze zal een verwijzing verzorgen. Meer informatie over psychosociale hulpverlening is te lezen op de pagina PSH op opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen.

Problem Management Plus programma

Hecht GGD Hollands Midden is in overleg met de gemeenten het Problem Management Plus (PM+) programma gestart. Op diverse noodopvanglocaties in de regio Hollands Midden, gaan Oekraïense vluchtelingen in kleine groepen aan de slag met klachten als stress, neerslachtigheid en onrust. Zij worden hierin begeleid door Oekraïense lotgenoten, die speciaal voor het PM+ programma zijn getraind. Met dit programma hebben Oekraïense vluchtelingen toegang tot psychosociale zorg in hun eigen taal door ervaren lotgenoten uit hun eigen cultuur. Zowel Oekraïners in gemeentelijke noodopvanglocaties als in particuliere opvang kunnen gratis deelnemen. Inschrijven kan via de locatiemanager op de noodopvanglocaties. Meer informatie over het PM+ programma.

Informatie en hulplijnen

 • Het informatiepunt voor vragen over gezondheid(szorg) in Hollands Midden is een initiatief van de Veiligheidregio Hollands Midden, Hecht GGD Hollands Midden en Hecht GHOR. Je kunt bellen naar 088 - 308 37 29. Je kunt ook mailen naar oekraïne@ggdhm.nl.
 • over de situatie in Rusland en Oekraïne: Rijksoverheid;
 • informatie voor burgers, gastgezinnen, gastheren en gastvrouwen, over het opvangen van vluchtelingen, en informatie en hulplijnen in het Oekraïens: GGDGHOR (onderaan de pagina);
 • informatie over onderdak, leefgeld, onderwijs, zorg & gezondheid en werk. In het Nederlands, Engels en Oekraïens: refugeehelp.nl;
 • praten via een tolkenapp: Pryv.it. Met deze app kan iedereen namelijk via de smartphone gemakkelijk een gesprek voeren met een vluchteling in zijn of haar eigen taal.
 • informatie voor ouders en jeugdprofessionals over het omgaan met de oorlog in Oekraïne: Nederlands Jeugdinstituut.