Infectieziekten

Individuele meldingsplicht

Op basis van de wet Publieke Gezondheid zijn artsen en laboratoria verplicht na vaststelling of bij vermoeden van bepaalde infectieziekten dit te melden aan de GGD.

Meldingsplicht zorginstellingen

Op basis van artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid is een hoofd van een instelling verplicht om een ongewoon hoog aantal zieken te melden aan de GGD.

Regionaal infectiepreventiebeleid zorginstellingen

In de gesprekken die wij tussen 2014 en 2016 hadden met zorginstellingen in de regio (project Versterking infectiepreventie(beleid) in zorginstellingen in de regio Hollands Midden), kwam naar voren dat zij behoefte hebben aan een regionale infectiepreventiecommissie (RIPC). De GGD Hollands Midden heeft daarop in 2016 een RIPC in het leven geroepen.

GGD en infectieziekten

Bestrijding, preventie en LCI-richtlijnen RIVM

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ