Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen (Bkk)

Aantal keer bekeken: 10965, Laatst gewijzigd: maandag, 11 maart 2019

De doelstelling van de Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen (Bkk) van de GGD Hollands Midden is het voorkomen van ernstige problemen bij kinderen van ouders met psychiatrische en/ of verslavingsproblematiek en/ of een verstandelijke beperking.

Dit gebeurt door voorwaarden te scheppen  zodat de gevolgen van de ziekte van de ouder(s) voor het kind afnemen en het kind voldoende basiszorg krijgt.

Een gezin komt in aanmerking voor Bkk wanneer

 • (één van) de ouder(s) heeft psychiatrische problemen en/ of verslavingsproblematiek én/ of een verstandelijke beperking én
 • er is behandeling voor de ouder(s) met problematiek, of de verwachting dat deze binnen drie maanden gestart zal worden én
 • er zijn zorgen over de basiszorg voor kinderen en jongeren van 0 – 19 jaar én
 • er zijn meerdere hulpverlenende instanties bij het gezin betrokken én
 • ouders hebben toestemming gegeven

Bkk gaat niet over tot coördinatie van de zorg wanneer

 • de problematiek vereist dat Veilig Thuis wordt ingeschakeld
 • er een ondertoezichtstelling (OTS) is uitgesproken voor alle kinderen in het gezin. In enkele gevallen komt het voor dat een of meerdere van de kinderen onder toezicht staan, maar niet allemaal. Dan kan Bkk de coördinatie voor de overige kinderen en ouders, in overleg met de voogd, op zich nemen

Advies en overleg

Hulp- en zorgverleners kunnen voordat zij een gezin aanmelden voor Bkk ook telefonisch casussen bespreken met de medewerkers van Bkk. Het is ook mogelijk om dit telefoongesprek anoniem te voeren. Uit zo’n gesprek kan blijken dat een gezin voor Bkk in aanmerking komt.

Hoe meld ik een gezin aan voor Bkk?

Hulpverleners en zorgverleners die bij een gezin, ouder(s) en/ of kinderen zijn betrokken, kunnen een gezin aanmelden bij Bkk voor zorgcoördinatie. Ouders kunnen ook zichzelf aanmelden voor zorgcoördinatie. Hiervoor is een Aanmeldingsformulier (MS Word) beschikbaar. Dit formulier kan per e-mail naar Bkk worden teruggestuurd.

De aanmeldingen worden wekelijks door een ‘commissie’ van twee coördinatoren en de inhoudelijk werkbegeleider besproken.
De aanmelder wordt binnen twee weken geïnformeerd of het gezin al dan niet op de wachtlijst wordt geplaatst. De wachtlijst is maximaal 12 weken.
NB: Gezinnen met baby’s tot 1 jaar of waarvan de (aanstaande) moeder zwanger is, krijgen voorrang op de wachtlijst.

Werkwijze Bkk

Op het moment dat een gezin aan de beurt is, ziet het traject ziet er in het algemeen als volgt uit:

 1. Bkk neemt contact op met de aanmelder, om op de hoogte te worden gebracht van recente ontwikkelingen in het gezin.
 2. Hierna neemt de Bkk-medewerker contact op met de ouders om een eerste huisbezoek te plannen, eventueel samen met de aanmelder. 
 3. Na schriftelijke toestemming van ouders wordt er contact opgenomen met de hulpverleners en betrokkenen die al in het gezin werken.
 4. De Bkk-medewerker organiseert een overleg met ouders én alle hulpverleners en maakt hiervan een verslag wat iedereen ontvangt. Deze overleggen komen elke 2 á 3 maanden terug.
 5. Soms is er meer hulp nodig en moet dit worden aangevraagd, maar trajecten kunnen ook worden afgesloten als de doelen zijn behaald.
 6. In de tussentijd onderhoudt de Bkk-medewerker contact met de ouders en hulpverleners over hoe het gaat.
 7. Als de hulpverlening goed loopt, kan Bkk weer afsluiten. Dit gebeurt in bijna alle gevallen na maximaal een jaar.

Verslaglegging

Van de overleggen wordt door de coördinator een 1 Gezin 1 Plan verslag gemaakt en verstuurd aan de aanwezigen. Standaard wordt er ook een exemplaar aan de huisarts en de jeugdgezondheidsmedewerker verstuurd. In overleg met ouders kan ook een exemplaar worden verstuurd aan betrokkenen die niet aanwezig zijn.

Jeugdmatch

De kinderen die in zorg zijn bij Bkk worden in JeugdMATCH gezet. Dit is het regionale systeem waarmee samenwerking wordt gezocht rond kinderen waar zorgen over zijn. Het systeem zorgt ervoor dat de hulpverleners en zorgverleners zien wie er nog meer bij de kinderen betrokken zijn en dat zij contact met elkaar opnemen voor overleg. De ouders en jeugdigen worden hierover geïnformeerd.
Meer informatie over Jeugdmatch op deze website.

Bereikbaarheid

 • Per telefoon: op werkdagen van 9.00 tot 17.00 zijn we bereikbaar op nummer 088 - 308 36 00. Het inspreken van een bericht is altijd mogelijk. 
 • Per email: bkk@ggdhm.nl
 • Per post: Postbus 121, 2300 AC Leiden

Video over het werk van Bkk

Klachtenregeling

Bkk hanteert de klachtenregeling van de GGD Hollands Midden.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl