Kindermishandeling en huiselijk geweld

Aantal keer bekeken: 11091, Laatst gewijzigd: dinsdag, 24 juli 2018

Kinderen hebben een veilige opvoedingsomgeving nodig om gezond op te groeien. Niet voor alle kinderen is dit vanzelfsprekend. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 119.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt. Dat komt neer op ongeveer 1 op de 30 kinderen. Dus ook bij u op school/ op uw kinderopvang.

Wat kunt u doen?

Uitgangspunt bij de aanpak van kindermishandeling is: Niets doen is geen optie. De verantwoordelijkheid voor kinderen ligt nu eenmaal bij volwassenen. Vaak heeft het gezin als geheel hulp nodig.
Het is de taak van de school/ kinderopvang om (een vermoeden van) kindermishandeling te signaleren hierop actie te ondernemen. De jeugdarts/ jeugdverpleegkundige van de GGD kan de school/ kinderopvang hierbij ondersteunen.
Kijk voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.

Veilig Thuis

Tijdens het doorlopen van de meldcode kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. Veilig Thuis geeft advies, informatie, denkt mee over oplossingen en verwijst door naar adequate hulp. Veilig Thuis kan ook gevraagd worden aanwezig te zijn bij een (multidisciplinair) casusoverleg. Ook een melding doen behoort tot de mogelijkheden.

Het telefoonnummer van Veilig Thuis is 0800 - 2000 (gratis).
Professionals kunnen rechtstreeks bellen met: 088 - 308 36 36.

Meer informatie is te vinden op de website: www.veiligthuishollandsmidden.nl

Video over het werk van Veilig Thuis