Schoolgebouw en omgeving

Aantal keer bekeken: 12192, Laatst gewijzigd: woensdag, 14 oktober 2015

De GGD HM werkt, samen met u, aan de verbetering van het binnenmilieu op scholen.

Luchtkwaliteit klaslokalen

De GGD HM werkt, samen met u, aan de verbetering van het binnenmilieu op scholen. Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden:

1. Mechanisch geventileerde scholen
2. Meten van de luchtkwaliteit
3. Advies bij nieuwbouw of renovatieplannen
4. Evaluatie project  ‘Verbetering Ventilatie Basisscholen'

Mechanisch geventileerde scholen

Speciaal voor mechanisch geventileerde scholen heeft de GGD een apart informatieblad ontwikkeld (zie onderaan de pagina). Daarnaast is vanuit GGD Nederland het “bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen 2013-2015” van start gegaan voor scholen met mechanische ventilatie. Scholen in de regio die hierover meer willen weten, kunnen contact opnemen met het team Milieu, Hygiëne en Gezondheid.

Meten = weten: meten van de luchtkwaliteit

De GGD Hollands Midden voert op verzoek metingen uit naar de luchtkwaliteit op scholen. Als de school  zelf metingen heeft gedaan / laten doen, kan de GGD ondersteunen bij de interpretatie van de resultaten en de vertaling naar maatregelen in de praktijk. Onderaan deze pagina is een informatieblad hierover beschikbaar.

Het belangrijkste is om zo goed mogelijk te ventileren in lokalen. Goede ventilatie hangt af van:

  1. De mogelijkheden van het gebouw en / of het lokaal: Hoeveel ramen of roosters of andere ventilatiemogelijkheden zijn er in het lokaal en zijn die makkelijk te bedienen?
  2. Ons gedrag: Wordt er regelmatig geventileerd en worden de ventilatievoorzieningen op de goede manier gebruikt??

Advies bij nieuwbouw of renovatieplannen

Tijdens de bouw of renovatie zijn oplossingen voor goed ventileren vaak makkelijker en goedkoper aan te brengen dan wanneer de school dat speciaal moet doen. Op de website van AgentschapNL staat veel informatie hierover (zie link onderaan). Voor een advies bij nieuwbouw of renovatie kan de school bij de GGD HM terecht. Zo'n advies kan bijvoorbeeld gaan over verschillende mogelijkheden voor ventileren en hoe bruikbaar die zijn voor een specifieke school, of over de capaciteit van ventilatievoorzieningen die in de school nodig is, of over de beste inrichting van een lokaal en het gebruik van materialen daarbij. Neem voor meer informatie contact op met de GGD HM.

Evaluatie project  ‘Verbetering Ventilatie Basisscholen'

In de periode 2008 t/m 2013 hebben de GGD’en in Nederland basisscholen bezocht voor onderzoek en advies. Het doel was om het belang van een gezond binnenmilieu onder de aandacht te brengen bij basisscholen met natuurlijke ventilatie en ook om informatie te geven over hoe de school met eenvoudige maatregelen de ventilatie kan verbeteren.
De GGD Hollands Midden heeft in totaal 187 basisscholen bezocht. De school die meedeed, ontving het onderzoeksrapport, een CO2-indicator en € 1.500,- om met kleine maatregelen het binnenklimaat te verbeteren. De belangrijkste resultaten en conclusies vindt u in het document Evaluatie bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen GGD regio Hollands Midden (pdf).

Informatiebladen van de GGD HM

Hieronder staan de informatiebladen (pdf) die de GGD HM heeft ontwikkeld:

Link

Website waar ook informatie over dit onderwerp te vinden is:

  • www.frisse-scholen.nl/
    Onder de titel "Frisse Scholen" heeft AgentschapNL een breed aanbod aan informatie ontwikkeld. Op de website zijn praktijkvoorbeelden en instrumenten (waaronder een subsidiewijzer) te vinden.
Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie