Schoolpleinen en speelplekken

Aantal keer bekeken: 11604, Laatst gewijzigd: maandag, 27 mei 2013

Sport en bewegen is leuk en belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve leefstijl draagt bij aan vermindering van overgewicht en het voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen. Nederlandse kinderen bewegen echter te weinig. Uit een peiling van TNO in 2006/2007 bleek slechts 32% van de kinderen van 4-11 jaar te voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB*). Uit de peiling van 2008/2009 blijkt dit percentage zelfs gedaald te zijn tot 28%.

Omdat kinderen in de basisschoolleeftijd het grootste deel van de dag op school doorbrengen, is de school, en specifiek het schoolplein, een geschikte plek om de fysieke activiteit van kinderen te stimuleren. Het blijkt dat de beweegtijd op het schoolplein een positieve bijdrage levert aan het behalen van de dagelijkse beweegnorm. Daarnaast biedt het schoolplein ieder kind op de basisschool de kans om zich motorisch en sociaal te ontwikkelen.
Het plein kan voor, tijdens (speelkwartier en lunchpauze) en na school (naschoolse opvang) gebruikt worden. Ook kan een schoolplein of speelplek een buurtfunctie vervullen door ook na schooltijd open te zijn.

Factsheet Gezonde Schoolpleinen en Speelplekken (pdf)