Mondgezondheid

Aantal keer bekeken: 12271, Laatst gewijzigd: vrijdag, 16 september 2016

De GGD geeft voorlichting over mondgezondheid aan jeugdigen van 0-19 jaar en hun ouders en/ of verzorgers. Om tandheelkundige adviezen effectief te laten zijn en om verwarring te voorkomen zijn gelijkluidende adviezen belangrijk. Daarom zijn drie checklisten ontwikkeld met daarin per leeftijdsgroep de aandachtspunten en adviezen.

Uitgangspunten van deze checklisten zijn de landelijke adviezen van het NIGZ. Het Regionaal overleg Jeugdtandzorg (ROJT) heeft deze checklisten aangepast aan het beleid van de GGD Hollands Midden.

Handleiding ‘aandachtspunten preventieve mondzorg 0-19 jaar’.

De handleiding ‘aandachtspunten preventieve mondzorg 0-19 jaar voor de jeugdgezondheidszorg’ dient als achtergrondinformatie bij de checklisten. Het eerste deel van de handleiding geeft een overzicht van interventies per leeftijdsperioden. Het tweede gedeelte geeft meer achtergrondinformatie.

Documenten