Publicaties

In onderstaande tabel vind je publicaties van Hecht GGD Hollands Midden. Zoals onderzoeksrapporten, folders, handleidingen en evaluatierapporten.

Lees voor
  Contact

GGD Hollands Midden
T 088- 308 30 00 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur) 

Algemene publicaties

Kwetsbare groepen

Eindrapportage “Innovatie Maatschappelijke zorg

Holland Rijnland”. Zie Holland Rijnland.

Een passend onderdak. Onderzoek naar de woon- en ondersteuningsbehoeften van zwerfjongeren in Holland Rijnland (2020)
Bescherming persoonsgegevens GGDHMGezondheidsprofiel Statushouders Hollands Midden (2017)
Samenvatting GGD Benchmarkresultaten (2019)Omvangschatting daklozenpopulatie in Leiden (2015)
Producten en Diensten Hecht (2021)

Onderzoek ketenaanpak valpreventie Hollands Midden (2018)

 Tussenevaluatie Nu Niet Zwanger juni 2021

Psychosociale hulp

Gezondheidsbevordering

Na de schok de draad weer oppakken (voor ouders)

Regionale handreiking gezondheidsbeleid Hollands Midden (2016)

Na de schok de draad weer oppakken (voor volwassenen)

Evaluatierapport Buurtgym (2019)
Adviesteam calamiteiten en zedenzakenEvaluatierapport Lekker in je Lijf (2018)
  

Infectieziektebestrijding

Jeugdgezondheidszorg

Cursus hygiëne en infectieziekten in de kinderopvang 
Deurbriefje Vijfde ziekteBorstvoeding voor ieder kind (2016)

Infectiepreventie op orde in je GGD regio. Handleiding en tips

voor het ondersteunen van het infectiepreventiebeleid bij zorgorganisaties (2016). Op te vragen bij team infectieziekten via infectieziekten@ggdhm.nl

Zwemvaardigheid Hollands Midden (2017)
Handleiding Infectiepreventie op orde in je zorgorganisatie (2015)Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ-methodiek) 
Badkamerhanger tekencontrole (2022) 
Jaarcijfers Centrum Seksuele Gezondheid 2022