Basisschool

Aantal keer bekeken: 13184, Laatst gewijzigd: vrijdag, 24 november 2017

Nu uw kind op school zit, wordt uw kind minder vaak uitgenodigd, maar wel op een paar vaste momenten. Hieronder leest u welke momenten dat zijn. Wanneer ouders/ verzorgers vragen of zorgen over hun kind hebben, kunnen zij vanzelfsprekend ook zelf contact opnemen met het Jeugdgezondheidszorg-team van de school van hun kind.

Onderzoek groep 2

De leerlingen van groep 2 worden samen met hun ouders/ verzorgers uitgenodigd voor een onderzoek bij de jeugdarts en de assistente Jeugdgezondheidszorg. Doel van het onderzoek is om te bespreken hoe u de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van uw kind vindt verlopen. Als voorbereiding ontvangt u een vragenlijst over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Het onderzoek bestaat uit een gesprek aan de hand van punten die u graag besproken wilt hebben en de vragenlijst die u ingevuld heeft meegenomen. Daarnaast wordt het gehoor, het gezichtsvermogen en de motorische ontwikkeling van uw kind onderzocht en worden lengte en gewicht gemeten. Ter afsluiting spreekt u met de jeugdarts bijzonderheden door en maakt u afspraken over de mogelijkheden van advies, begeleiding bij problemen of een eventuele verwijzing. Alleen met toestemming van u worden de voor school belangrijke gegevens (zoals bijvoorbeeld een verminderd gehoor) besproken met de leerkracht.

Onderzoek groep 7

In groep 7 ontvangt uw kind een uitnodiging voor een onderzoek op school. Als voorbereiding vragen we u een vragenlijst in te vullen. Hierin kunt u aangeven hoe u vindt dat het gaat met uw kind en of u zelf graag een gesprek met ons wilt. Tijdens het onderzoek op school zal de assistente Jeugdgezondheidszorg uw kind - met kleding aan - meten en wegen. Bij eventuele klachten krijgt uw kind een ogen- of orentest. Tot slot volgt een gesprek aan de hand van een ‘Selfie-formulier’ dat uw kind in de klas heeft ingevuld. Een voorbeeld hiervan kunt u op school bij de leerkracht inzien. Daarna overlegt de assistente met de jeugdverpleegkundige en krijgt u een brief met in het kort onze bevindingen. Eventueel neemt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts contact op naar aanleiding van het onderzoek.

Extra Onderzoek

Misschien heeft u of uw kind vragen over de gezondheid of ontwikkeling die u met een deskundige wilt bespreken. Dat kunnen allerlei vragen zijn: twijfel over gehoor, gezichtsvermogen of spraak, opvoedingsvragen, school- en/of gedragsproblemen. U kunt dan zelf contact opnemen met het Jeugdgezondheidszorg-team van de school van uw kind.
Het kan ook zijn dat een Jeugdgezondheidszorg-medewerker u/uw kind uitnodigt voor een extra onderzoek of gesprek als gevolg van een eerder contact. Bij jongeren vanaf 12 jaar gebeurt dat zoveel mogelijk met toestemming van de jongere. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelfstandig beslissen over onderzoek en vragen wij niet om uw toestemming voor een gesprek en/of onderzoek.