Werkwijze en instrumenten

Aantal keer bekeken: 5975, Laatst gewijzigd: woensdag, 01 maart 2017

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) maakt gebruik van een Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). In het DD JGZ worden de gegevens genoteerd die nodig zijn om de gezondheid en de ontwikkeling van een kind goed te kunnen volgen. Het DD JGZ is een medisch dossier en wordt dus alleen gebruikt door de direct betrokken zorgverleners in de JGZ, zoals artsen en verpleegkundigen. Wat er wordt vastgelegd wordt met u besproken tijdens het bezoek aan de JGZ.

Het DD JGZ zorgt voor een goede en eenduidige manier van werken en registreren. Hierdoor is het dossier beter leesbaar en kunnen de vastgelegde gegevens beter en veiliger worden overgedragen, bijvoorbeeld als een kind verhuist. De JGZ is wettelijk verplicht een digitaal dossier van uw kind bij te houden. Wanneer u gebruik maakt van de diensten van de JGZ, dan stemt u eveneens in met het vastleggen van gegevens in dit digitale dossier. Ouders en kinderen vanaf 12 jaar hebben recht op inzage in het dossier.

Meer informatie en veelgestelde vragen over het DD JGZ vindt u op de landelijke website www.ddjgz.nl.

JeugdMATCH

Opvoeden is een hele verantwoordelijkheid. Soms heb je daar als ouder (tijdelijk) wat extra ondersteuning bij nodig. Het kan dan voorkomen dat meerdere professionals bij jouw gezin betrokken zijn. In dat geval is het belangrijk dat ze goed met elkaar samenwerken. De medewerkers van de GGD Hollands Midden werken daarom met JeugdMATCH. Ook andere organisaties werken met JeugdMATCH. In het overzicht deelnemende organisaties JeugdMATCH regio Hollands Midden kun je zien welke dat zijn. JeugdMATCH is een online systeem dat professionals makkelijker met elkaar in contact brengt.

Als je meer wilt weten over JeugdMATCH, lees dan onderstaande de folder 'JeugdMatch Ouders' of bekijk eens het filmpje op www.verwijsindex.tv/ouders. Voor je kind vind je meer informatie in de folder 'JeugdMatch Jongeren' en op de jongerensite www.hoezitdat.info. Ben je het niet eens met de vermelding in JeugdMATCH en kom je er met de professional niet uit dan kun je in de JeugdMATCH klachtenprocedure (pdf) lezen wat je kunt doen.

Jeugdmatch regio Midden-Holland (Gouda e.o.) voor ouders (pdf)
Jeugdmatch regio Midden-Holland (Gouda e.o.) voor jongeren (pdf)
Jeugdmatch regio Zuid-Holland Noord (Leiden e.o., Rijnstreek, Duin- en bollenstreek) voor ouders (pdf)
Jeugdmatch regio Zuid-Holland Noord (Leiden e.o., Rijnstreek, Duin- en bollenstreek) voor jongeren (pdf)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De JGZ Hollands Midden werkt met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, een wettelijk verplicht stappenplan. Dat betekent dat we bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld de zorgen in kaart brengen en bespreken met een collega. Uiteraard bespreken we deze zorgen ook met het betreffende gezin. Wanneer er dan nog steeds zorg is, proberen we het gezin te ondersteunen of vragen we een andere organisatie om hulp op gang te brengen. We werken volgens de meldcode, zodat we in een vroegtijdig stadium optimale zorg kunnen bieden. Soms ook juist om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ