Werkwijze en instrumenten

Aantal keer bekeken: 14045, Laatst gewijzigd: donderdag, 04 maart 2021

Werkwijze Jeugdgezondheidszorg
Digitaal dossier en ouderportaal
Stevig Ouderschap Pre- en Postnataal
JeugdMATCH
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Werkwijze Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt begeleiding bij opgroeien en opvoeden. Medewerkers van de JGZ kunnen u ondersteunen bij de verzorging en opvoeding. Zij bespreken met u wat er goed gaat en waar u vragen of zorgen over heeft. Samen bepaalt u of er ondersteuning nodig is en welke zorg het beste bij uw situatie past. Het belang van uw kind staat daarbij voorop. Onze medewerkers volgen samen met u de ontwikkeling van uw kind en kunnen een eventuele achterstand of afwijking in de ontwikkeling vroegtijdig signaleren.
Bezoeken aan de JGZ zijn gratis en vrijwillig. Afspraken zijn in het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente of op de school van uw kind.

Digitaal dossier

Van ieder kind leggen wij een digitaal dossier aan. Door dit dossier hebben onze medewerkers altijd actuele informatie over de ontwikkeling van het kind en de gezinssituatie. Het dossier wordt alleen gebruikt door onze medewerkers. Ouders en kinderen vanaf 12 jaar hebben verschillende rechten ten aanzien van dit dossier, waaronder het recht op inzage, afschrift, correctie en vernietiging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Informatie en veelgestelde vragen over het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg vindt u ook op de landelijke website www.ddjgz.nl.

Stevig ouderschap Pre- en Postnataal

Als u zwanger bent of pas een kind heeft gekregen, komt er veel op u af. Meestal kunt u uw vragen stellen aan mensen om u heen, aan de verloskundige of in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Maar soms heeft u meer nodig. Dat kan te maken hebben met uw eigen omstandigheden of met uw eigen jeugd. In dat geval kan het programma Stevig Ouderschap u helpen. De Jeugdgezondheidszorg biedt dit gratis aan.

Bij Stevig Ouderschap (Prenataal) is er tijd om gesprekken te hebben over de verwachtingen en uitdagingen van het (aanstaande) ouderschap en over opvoeding. De jeugdverpleegkundige komt vier tot zes keer bij u thuis en luistert naar u en denkt met u mee.

Interesse? Bespreek dit op het consultatiebureau of vul de vragenlijst in die u tijdens het eerste huisbezoek krijgt uitgereikt. Tijdens de zwangerschap kunt u zich via uw verloskundige/gynaecoloog aanmelden.

Zie voor meer informatie de folders Stevig ouderschap prenataal (pfd) of Stevig ouderschap postnataal (pdf) en de website www.stevigouderschap.nl.

JeugdMATCH

Opvoeden is een hele verantwoordelijkheid. Soms heb je daar als ouder (tijdelijk) wat extra ondersteuning bij nodig. Het kan dan voorkomen dat meerdere professionals bij jouw gezin betrokken zijn. In dat geval is het belangrijk dat ze goed met elkaar samenwerken. De medewerkers van de GGD Hollands Midden werken daarom met JeugdMATCH. Ook andere organisaties werken met JeugdMATCH. In het overzicht deelnemende organisaties JeugdMATCH regio Hollands Midden kun je zien welke dat zijn. JeugdMATCH is een online systeem dat professionals makkelijker met elkaar in contact brengt.

Als je meer wilt weten over JeugdMATCH, lees dan onderstaande de folder 'JeugdMatch Ouders' of bekijk eens het filmpje op www.verwijsindex.tv/ouders. Voor je kind vind je meer informatie in de folder 'JeugdMatch Jongeren' en op de jongerensite www.hoezitdat.info. Ben je het niet eens met de vermelding in JeugdMATCH en kom je er met de professional niet uit dan kun je in de JeugdMATCH klachtenprocedure (pdf) lezen wat je kunt doen.

Jeugdmatch voor ouders (pdf)
Jeugdmatch voor jongeren (pdf)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De JGZ Hollands Midden werkt met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, een wettelijk verplicht stappenplan. Dat betekent dat we bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld de zorgen in kaart brengen en bespreken met een collega. Uiteraard bespreken we deze zorgen ook met het betreffende gezin. Wanneer er dan nog steeds zorg is, proberen we het gezin te ondersteunen of vragen we een andere organisatie om hulp op gang te brengen. We werken volgens de meldcode, zodat we in een vroegtijdig stadium optimale zorg kunnen bieden. Soms ook juist om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen.