Iets melden

Je kunt bij ons een melding doen in geval van een situatie die een bedreiging vormt voor de gezondheid. Dat kan te maken hebben met een (meldingsplichtige) infectieziekte,  zorg en overlast of wmo-voorzieningen.
Ook kun je via deze pagina een klacht indienen, een compliment of verbeteridee met ons delen.

Lees voor
  Contact

GGD Hollands Midden
T 088 - 308 30 00 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur) 

  Positieve uitslag coronatest

  Sinds 1 juli 2023 is de meldingsplicht van positieve COVID-testen vervallen. Zie informatie op de website van de Rijksoverheid. Vragen hierover? Bel ons dan gerust op 088 - 308 37 28 (callcenter GGD Hollands Midden) of mail ons via vragenovercorona@ggdhm.nl.

  Infectieziekte

  Melden infectieziekten

  Zorg en overlast

  Bel met Meldpunt Zorg en Overlast Leiden, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek: 088 - 308 36 20 of Gouda en omstreken: 088 - 308 35 35 of kijk op de website van Hecht Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden.

  Huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling

  Bel met 0800 - 2000 of kijk op: www.veiligthuishm.nl.
  In geval van een crisissituatie waarbij een minderjarige betrokken is kan het Crisis Interventie Team gebeld worden binnen kantooruren naar 088 - 308 3800. Buiten kantooruren kan er gebeld worden naar 088 - 900 4000.

  Calamiteit of geweldsincident WMO

  Om melding te maken van een calamiteit, stuur een mail naar wmo-secretariaat@ggdhm.nl.

  Calamiteit of zedenincident

  Bel het calamiteiten- en zedenteam: 088 - 308 33 42. Meer informatie op PSH.

  Klacht, compliment of verbeteridee

  Wil je een klacht, compliment of verbeteridee indienen? Kijk dan op de pagina over klacht, idee of compliment.

  Klacht, compliment of verbeteridee over de coronadienstverlening

  Wil je een klacht, compliment of verbeteridee indienen over de de begeleiding op onze vaccinatielocaties’? Kijk dan op de pagina Klachten over corona.