Iets melden

U kunt bij ons een melding doen in geval van een situatie die een bedreiging vormt voor de gezondheid. Dat kan te maken hebben met een (meldingsplichtige) infectieziekte,  zorg en overlast of wmo-voorzieningen.
Ook kunt u via deze pagina een klacht indienen, een compliment of verbeteridee met ons delen.

Lees voor
  Contact

GGD Hollands Midden
T 088- 308 30 00 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur) 

Infectieziekten melden

Positieve uitslag coronatest melden

Heeft u vragen over melden? Bel ons dan gerust op 085-0782878 (callcenter GGDHM, elke dag van 08:00 -17:00 uur) of mail ons via vragenovercorona@ggdhm.nl.

Melden van zorg en overlast

Bel met Meldpunt Zorg en Overlast Leiden, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek: 088 - 308 36 20 of Gouda en omstreken: 088 - 308 35 35 of kijk op www.zorgenveiligheidshuishm.nl.

Melden van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling

Bel met 0800-2000 of kijk op: www.veiligthuishm.nl.

WMO

Melding calamiteit of geweldsincident WMO.

Klacht, compliment of verbeteridee

Wilt u een klacht, compliment of verbeteridee indienen? Kijk dan op de pagina over klachtenbehandeling.

Klacht, compliment of verbeteridee over de coronadienstverlening

Wilt u een klacht, compliment of verbeteridee indienen over onze coronadienstverlening? Vul dan dit formulier in.