Iets melden

U kunt bij ons een melding doen in geval van een situatie die een bedreiging vormt voor de gezondheid. Dat kan te maken hebben met een (meldingsplichtige) infectieziekte,  zorg en overlast of wmo-voorzieningen.
Ook kunt u via deze pagina een klacht indienen, een compliment of verbeteridee met ons delen.

Lees voor
  Contact

GGD Hollands Midden
T 088- 308 30 00 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur) 

  Positieve uitslag coronatest

  Meldformulier positieve coronatest

  Heeft u vragen over het melden van een positieve coronatest? Bel ons dan gerust op 085-0782878 (callcenter GGDHM, elke dag van 08:00 -17:00 uur) of mail ons via vragenovercorona@ggdhm.nl.

  Infectieziekte

  Melden infectieziekten

  Zorg en overlast

  Bel met Meldpunt Zorg en Overlast Leiden, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek: 088-3083620 of Gouda en omstreken: 088-3083535 of kijk op www.zorgenveiligheidshuishm.nl.

  Huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling

  Bel met 0800-2000 of kijk op: www.veiligthuishm.nl.

  In geval van een crisissituatie waarbij een minderjarige betrokken is kan het Crisis Interventie Team gebeld worden binnen kantooruren naar 088 - 308 3800. Buiten kantooruren kan er gebeld worden naar 088 - 900 4000.

  Calamiteit of geweldsincident WMO

  Melding calamiteit of geweldsincident WMO.

  Calamiteit of zedenincident

  Bel het calamiteiten- en zedenteam: 088-3083342. Meer informatie op PSH.

  Klacht, compliment of verbeteridee

  Wilt u een klacht, compliment of verbeteridee indienen? Kijk dan op de pagina over klachtenbehandeling.

  Klacht, compliment of verbeteridee over de coronadienstverlening

  Wilt u een klacht, compliment of verbeteridee indienen over onze coronadienstverlening? Vul dan dit formulier in.