Algemeen

 

Op deze pagina vind je als professional informatie over algemene zorgonderwerpen.

Antimicrobiële resistentie

Kijk op deze pagina voor meer informatie over antimicrobiële resistentie.

Jeugdgezondheidszorg

Huisartsen en ketenpartners kunnen contact opnemen via het intercollegiale nummer 088-3083342 of door te mailen naar het intercollegiale mailadres jgzintercollegiaaloverleg@ggdhm.nl.