Adviesteam calamiteiten en zedenzaken

Aantal keer bekeken: 14771, Laatst gewijzigd: dinsdag, 06 juni 2017

In de regio Hollands Midden functioneert het adviesteam calamiteiten en zeden (voorheen: calamiteiten- en zedenteam).

Het team kan in actie komen bij ingrijpende incidenten zoals bijvoorbeeld:

 • een ernstig ongeval dat veel onrust veroorzaakt
 • moord of suïcide
 • een zedenzaak op een school, vereniging, kinderdagverblijf etc.

Verschillende hulpverlenende instanties, politie en betrokken gemeente bekijken in teamverband wie, wanneer, welke ondersteuning nodig heeft. Ervaring leert dat snelle en goede opvang een positieve invloed heeft op het herstel van het psychisch evenwicht van de betrokkenen.

Waarom een adviesteam calamiteiten en zeden?

Het doel van het adviesteam calamiteiten en zeden is het voorkomen en beperken van gezondheidsproblemen en maatschappelijke onrust bij ingrijpende incidenten. Het team coördineert de psychosociale hulpverlening: wie doet wat, voor wie en wanneer? Op die manier draagt het team bij aan snelle en efficiënte hulpverlening: niet teveel en niet te weinig en altijd in nauw overleg met de betrokken instellingen.

Wanneer komt het adviesteam calamiteiten en zeden in actie?

Het team komt in actie als naast de gewone inzet van de betrokken instellingen samenwerking en coördinatie nodig zijn en er (kans op) maatschappelijke onrust is. Hierover vindt afstemming met de betrokken gemeente plaats.

Wat biedt het adviesteam calamiteiten en zeden?

Het aanbod van het team bestaat uit:

 • advies aan en ondersteuning van instellingen
  opvang van en hulpverlening aan betrokkenen
  voorlichting aan familieleden, collega's, buurtgenoten etc.
  advies en ondersteuning bij contacten met de pers

Hierbij kan het team o.a. het volgende bieden:

 • het organiseren en uitvoeren van een voorlichtingsbijeenkomst
  een vast contactpersoon voor betrokken instellingen
  schriftelijk informatiemateriaal over ingrijpende incidenten, hulpverleningsmogelijkheden, omgaan met de pers etc.
  lesmateriaal

Meer informatie over de werkwijze van het adviesteam calamiteiten en zeden is te vinden in:

Wie zitten er in het adviesteam calamiteiten en zeden?

In het team zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:

 • Maatschappelijk Werk: Kwadraad
 • Geestelijke Gezondheidszorg: Rivierduinen volwassenenzorg en Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd
 • GGD Hollands Midden (coördinator van het team: adviseur calamiteiten en zeden)
 • Politie Hollands Midden/Sociale Jeugd en Zedenpolitie van Politie Hollands Midden
 • Slachtofferhulp Nederland, regio Hollands Midden
 • Veilig Thuis

Zo nodig kan het team worden uitgebreid met relevante professionals, bijvoorbeeld:

 • Vertegenwoordiger van de betrokken school of instelling
 • Gemeenten
 • Vertegenwoordigers van lokale teams (bv sociaal team, wijkteam, jeugd- en gezinsteam)
 • Jeugdbescherming West
 • MEE
 • Jeugdgezondheidszorg 0-19
 • Onderwijsbegeleiding
 • Geestelijk verzorgers
Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie