Meldpunt Zorg en Overlast

Aantal keer bekeken: 15411, Laatst gewijzigd: woensdag, 08 mei 2019

Het is soms lastig om ervoor te zorgen dat personen met complexe problemen hulp zoeken. Het Meldpunt Zorg en Overlast is er om professionals hierover te adviseren.

Ook kunt u een melding doen. Het meldpunt kan dan passende hulp op gang brengen om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen.
Wanneer u als professional een melding doet bij het meldpunt dan heeft u de plicht de betreffende persoon vooraf aan de melding hierover te informeren. Tenzij er sprake is van een evident belang.

Meer informatie hierover is te vinden in het Aanmeldingsformulier Meldpunt Zorg en overlast voor instellingen (MS Word) en in de Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg (pdf).
Het Meldpunt verwijst, in de contacten met ‘de cliënt’ over wie is gemeld, naar de instantie waarvan de melding afkomstig is.

De GGD HM heeft een privacyreglement en gaat zo zorgvuldig mogelijk om met persoonlijke gegevens van zowel burgers als professionals.

Video over het werk van het Meldpunt Zorg en overlast

 

Publieksinformatie over het Meldpunt Zorg en Overlast op onze website