Informatie corona voor zorgprofessionals

Aantal keer bekeken: 37236, Laatst gewijzigd: donderdag, 17 juni 2021

Richtlijnen en draaiboeken over het nieuwe coronavirus (COVID-19) kun je vinden bij het LCI: LCI richtlijnen COVID-19. De informatie is voor zorgmedewerkers binnen het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis, zoals zorgverleners in de huisartsenzorg, wijkverpleging, Wmo Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen -ondersteuning, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, ambulancezorg, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ geestelijke gezondheidszorg ).

 

 

Inhoudsopgave

1. Testen van zorgprofessionals

2. Melden van positieve uitslagen

3. Vaccinatie

4. Infectiepreventie

6. Psychosociale hulpverlening

7. Nieuwsbrieven


 

1. Testen van zorgprofessionals (excl. ziekenhuis)

Alles over het testen van zorgmedewerkers vindt u op deze pagina van de Rijksoverheid.nl. Voor inhoudelijke vragen: zie de telefoonnummers in de tabel onder kopje 5 op onze corona-informatiepagina.

Test op dag 5 van de quarantaine

Zorgmedewerkers die in quarantaine zijn, krijgen -net als andere Nederlanders die in quarantaine zijn- op (of na) de 5e dag na het laatste contact met de positief geteste persoon een PCR-test aangeboden. Voor negatief geteste zorgmedewerkers die tijdens hun werk intensief contact hebben met patiënten met een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19 bijvoorbeeld in een verpleeghuis of vergelijkbare setting, geldt wel dat zij tot 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste nauwe contactpersoon niet naar hun werk gaan. Ook buiten het werk moeten zij contacten met kwetsbare personen zoveel mogelijk vermijden.

Overige negatief geteste zorgmedewerkers mogen na de negatieve testuitslag hun werkzaamheden hervatten. Daarbij dragen zij tot 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste contactpersoon altijd een chirurgisch mondneusmasker minimaal type II. Buiten het werk moeten zij contacten met kwetsbare personen zoveel mogelijk vermijden.


2. Melden van positieve uitslagen

Commerciële teststraten zijn, op basis van de wet Publieke Gezondheid, verplicht positieve testuitslagen bij de GGD te melden. Het melden van een positieve testuitslag kan eenvoudig en snel;


3. Vaccinatie en vaccineren

Informatie over vaccinaties en vaccineren vindt u op onze website. De volgorde van vaccineren kunt u direct bekijken op Volgorde van vaccinatie tegen het coronavirus. Daar ziet u ook welk vaccin u krijgt. 

De zorginstellingen selecteren de medewerkers die in aanmerking komen voor een vaccin.

Heeft u vragen over de veiligheid van de vaccins? of over de verschillende soorten vaccins? Klik dan door op deze pagina van de Rijksoverheid

Uitvoering vaccinatie en uitnodigingen

Bent u als professional betrokken bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie? Op deze website van het RIVM vindt u de Richtlijn Uitvoering COVID-19-vaccinatie en veelgestelde vragen. De communicatietoolkit (VWS) voor zorginstellingen vindt u hier.

  • Bent u werkgever, aangesloten bij een koepel en heeft u na 18 januari nog geen uitnodigingen voor het vaccineren van zorgprofessionals gekregen? Neem contact op met uw koepelorganisatie.
  • Bent u werkgever, niet aangesloten bij een koepel en heeft u geen uitnodigingspakket voor het vaccineren van uw medewerkers gekregen? Dan kunt u contact opnemen met de koepelorganisatie voor uw branche: ActiZ (corona-vragen@actiz.nl), Zorgthuisnl (vaccinatie-informatie@zorgthuisnl.nl) of VGN (corona@VGN.nl).
  • Bent u zzp’er? Neem contact op met de werkgever, voor wie u werkt.

4. Infectiepreventie

Om de verspreiding van COVID-19 te beteugelen is samenwerking in Nederland en ook onze regio belangrijk. Daarom heeft ABR Zorgnetwerk Holland West besloten om de netwerkfunctie te bundelen met de kennis- en adviesfunctie van GGD Hollands Midden.

De GGD Hollands Midden krijgt veel vragen van medewerkers uit de (langdurige) zorg over corona. Zorginstellingen hebben vragen over maatregelen die nodig zijn. Onze deskundigen infectiepreventie ondersteunen de (infectiepreventiecommissies van de) zorginstellingen in de regio Hollands Midden hierbij (vangnetfunctie). Van het bestaande Regionaal Platform InfectiePreventie (RPIP) wordt nu extra gebruik gemaakt om kennis, ervaringen en materialen delen en elkaar te bevragen. De RPIP leden geven aan hoe vaak zij wensen te overleggen, dit is nu 1 keer per 2 weken. 
Daarnaast brengt de GGD Hollands Midden een nieuwsbrief voor zorginstellingen uit over de ontwikkelingen rondom COVID-19.

De informatie dient ter ondersteuning van het eigen beleid van de instellingen in de strijd tegen COVID-19. We volgen de richtlijnen van RIVM, LCI, Verenso en GGD.


6. Psychosociale hulpverlening (PSH)

Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSH) coördineert de hulp door verschillende hulpverleners. Het kernteam PSH zorgt ervoor dat slachtoffers de juiste hulp krijgen. De GGD heeft hierbij een coördinerende rol.

In het kernteam PSH zijn de vaste partners vertegenwoordigd, te weten: GGZ Rivierduinen, Kwadraad Maatschappelijk Werk, Slachtofferhulp en GGD HM. Twee kaderartsen GGZ uit Zuid-Holland Noord en Midden-Holland zijn nu ook toegevoegd aan dit team. De GGD zorgt voor coördinatie en roept het team bij elkaar.

Meer informatie: Jan Oosterbeek via joosterbeek@ggdhm.nl  of 088-3084550.

Afspraken over verwijzing

Indien de spanning te hoog oploopt en psychische klachten ontstaan:

  • Neem contact op met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ of met
  • Kwadraad Maatschappelijk werk iedere werkdag 9.00-17.00 T: 088 – 900 4000

Bij lichte klachten of behoefte aan luisterend oor

Ondersteuning van naasten van IC patiënten

  • Slachtofferhulp biedt ondersteuning, zie de flyer

Omgaan met emoties van cliënten in coronatijd

Tijdens de coronacrisis kan je als (zorg)professional te maken krijgen met gedrag van mensen waar je niet altijd een pasklare reactie op hebt of waarvan je het lastig vindt om er mee om te gaan. In dit filmpje geven de psycholoog-trainers van ARQ IVP praktische tips om met deze emoties om te gaan.

Mentaal herstel patiënten

Meer informatie

Psychosociale ondersteuning in coronatijd, ARQ Kenniscentrum


7. Nieuwsbrieven

COVID-19 nieuwsbrieven

GGD Hollands Midden en GGD Haaglanden maken samen een COVID-19 nieuwsbrief die twee keer per week uitkomt. De nieuwsbrief is bedoeld voor zorgprofessionals. 

Hier vindt u editie 46 van 17 juni 2021. De vorige edities vindt u via de nieuwsbrief zelf. Wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Stuur een mail naar ABR@ggdhm.nl