Gezondheidsbeleid

Aantal keer bekeken: 9006, Laatst gewijzigd: woensdag, 08 november 2017

Succesvolle regionale conferentie ‘Gezondheid en Armoede’ op 11 mei 2017

Mensen met financiële problemen worden opgeslokt door hun zorgen. Opvoeding, werk, relaties en vrijetijdsbesteding komen onder druk te staan. De stress die dit met zich meebrengt is slecht voor de gezondheid.
Bij de aanpak van financiële problemen is het cruciaal dat men stressklachten signaleert én aanpakt. En andersom: bij het bevorderen van gezondheid is het essentieel dat men rekening houdt met de impact van geldstress op iemands leven en de wijze waarop die doorwerkt in (ongezond) gedrag. De verbinding in beleid en uitvoering tussen armoede en gezondheid was het onderwerp van de regionale conferentie ‘Gezondheid en Armoede’ op donderdag 11 mei in Leiden.

Lees hier het verslag van de conferentie (pdf), inclusief de links naar alle presentaties en verslagen.

Regionale handreiking gezondheidsbeleid Hollands Midden

Op 20 september 2016 is in het Ambtelijke Overleg Zorg en Welzijn (AOZW) de Regionale handreiking gezondheidsbeleid Hollands Midden gepresenteerd.

Gemeenten zijn volgens de wet verplicht binnen twee jaar na publicatie van de landelijke nota gezondheidsbeleid (december 2015) een eigen, lokale nota op te stellen. Echter het merendeel van de gemeenten van Hollands Midden geeft  aan dat ze niet meer zo’n aparte nota willen schrijven. Gezondheidsbeleid moet onderdeel worden van beleid voor het sociale domein én het fysieke domein.

Daarom is de Regionale Handreiking Gezondheidsbeleid Hollands Midden opgesteld: geen uitgeschreven beleid, maar een overzicht van gezamenlijke uitgangspunten, regionale thema’s, beleidsaanbevelingen en voorbeelden van kansrijke interventies. Bouwstenen waarmee de gemeenten kunnen werken aan een gezond Hollands Midden.

In december 2016 zijn de laatste (met name tekstuele) aanpassingen doorgevoerd. Let op: de versie van september 2016 (deze is nu verwijderd van de website) is nu vervangen door de versie van  december 2016, zie voorzijde handreiking. Het document heeft de vorm van een klikbare pdf. : Regionale handreiking gezondheidsbeleid Hollands Midden

Positieve gezondheid

In het AOZW van 1 december 2015 hield Sjaak de Gouw een presentatie over de nieuwe concept definitie van Gezondheid, ook wel Positieve Gezondheid genoemd. De nieuwe concept definitie luidt: gezondheid als het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Huber, 2012).
In zijn presentatie gaat Sjaak in op de centrale opdracht van het sociale domein en de public health om het vermogen van burgers te bevorderen en de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen (problemen) te verminderen. Bekijk de  presentatie (pdf) en de samenvatting van de presentatie (pdf).

Lokale nota’s gezondheidsbeleid

In de Wet Publieke Gezondheid is vastgelegd dat gemeenten verplicht zijn om hun gezondheidsambities vast te leggen in een gemeentelijke nota gezondheidsbeleid. De gemeentelijke nota wordt maximaal 2 jaar na openbaarmaking van de landelijke nota gezondheidsbeleid vastgesteld. Gemeenten kunnen op deze manier reageren en inspelen op de inhoud van de landelijke nota, die elke 4 jaar uitkomt.

Via het menu 'Mijn gemeente' op deze website vindt u de nota’s lokaal gezondheidsbeleid in de regio Hollands Midden.

Landelijke nota gezondheidsbeleid

De Ministerraad heeft op 4 december 2015 ingestemd met de kamerbrief-over-landelijke-nota-gezondheidsbeleid-2016-2019 Deze keer is de landelijke nota verschenen in de vorm van een kamerbrief. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn zetten hiermee het beleid voort dat in 2011 is opgesteld in de nota ‘Gezondheid dichtbij’. De nota gezondheidsbeleid gaat nadrukkelijk in op preventie voor mensen in een kwetsbare situatie.

Gezondheid wordt steeds vaker breed en positief opgevat, zodat de focus minder ligt op de afwezigheid van ziekten en aandoeningen en meer op de mogelijkheden die mensen hebben om met ziekten, beperkingen en tegenslagen om te gaan. Het kabinet steunt deze gedachte en ziet gezondheid niet alleen als een doel op zich, maar ook als een middel om andere doelen te kunnen bereiken, zoals: ‘meer regie op het eigen leven’, ‘kwaliteit van leven’, ‘mee kunnen doen in de maatschappij’ en ‘het gebruik maken van sociale netwerken’. Dit verbindt het gezondheidsbeleid met de doelstellingen in het sociale domein: participatie, zelfregie en zelfredzaamheid.
In de landelijke nota wordt vastgehouden aan de eerder gestelde doelen:

 • Gezondheid bevorderen via integrale aanpak
 • Preventie in de gezondheidszorg
 • Gezondheidsbescherming versterken en op peil houden
 • Verkleinen gezondheidsachterstanden

Ook wil het Kabinet inzetten op het bevorderen van de gezondheid van de jeugd en ouderen.

Nationaal Programma Preventie

Preventie kan mens en maatschappij gezonder maken, maar de resultaten zijn vaak pas na lange tijd zichtbaar. Daarom is het belangrijk dat gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties afspraken maken voor de langere termijn. Dat is het doel van het Nationaal Programma Preventie (NPP) dat loopt van 2014 tot en met 2016.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de rijksoverheid, onderwerp Nationaal Programma Preventie of op de website Alles is gezondheid.

Preventie in de wijk

Het nationaal preventieprogramma brengt verschillende partijen samen die bijdragen aan een betere gezondheid van inwoners. Zoals gemeenten, zorginstanties en woningcorporaties. Ze pakken problemen aan rond wonen, werken, schulden, leren, integreren en veiligheid. Bijvoorbeeld met platforms en stimuleringsprogramma’s zoals:

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie

 • GGD Hollands Midden (Leiden)

  Parmentierweg 49,
  2316 ZV Leiden
  T 088 - 308 30 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  GGD Hollands Midden (Gouda)

  Thorbeckelaan 5
  2805 CA Gouda
  T 088 - 308 32 00
  E-mail: info@ggdhm.nl

  HKZ