Gezondheidsverschillen

Het dashboard eengezonderhollandsmidden.nl gaat over de gezondheid van de inwoners van de gemeenten in Hollands Midden. De informatie delen wij graag met iedereen die wil helpen de gezondheid in de gemeenten van Hollands Midden te verbeteren.

Lees voor
  Contact

Irene Lottmann

E ilottmann@ggdhm.nl

Terugdringen van gezondheidsachterstanden

Het verkleinen van gezondheidsachterstanden is een prominent speerpunt in de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024. Mensen met lagere inkomens en een lagere opleiding leven gemiddeld 7 jaar korter en 19 jaar minder in goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge opleiding. Ze hebben vaker fysieke en psychische klachten en chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes.

 

Chronische stress

Ook hebben ze vaker een ongezonde leefstijl: ze bewegen minder, eten vaker ongezond en roken verhoudingsgewijs meer. De chronische stress als gevolg van leven in armoede maakt mensen ziek en zorgt ervoor dat mensen minder goede beslissingen, zowel op financieel gebied als wat betreft hun gezondheid.

 

Gezonde keuze, makkelijker gezegd dan gedaan

Het vermogen van mensen om ‘gezonde’ keuzes te maken en zich hieraan te houden, wordt vaak overschat. Gezondheidsproblemen zijn vaak onderdeel van achterliggende problematiek zoals schulden, armoede, laaggeletterdheid en werkloosheid. Ook omgevingsfactoren hebben invloed op de gezondheid, zoals de fysieke en sociale leefomgeving, de kwaliteit van huisvesting en de (fysieke) toegankelijkheid en kwaliteit van voorzieningen.

 

Integrale en duurzame aanpak

Als we daadwerkelijk verschil willen maken, moeten we dus verder kijken dan gezondheid alleen en samenwerking zoeken met andere beleidssectoren in het fysieke en sociale domein en met heet medische domein. Als GGD kunnen we dat niet alleen, er is politieke wil voor nodig om hierop breed in te zetten en samenwerking te stimuleren en faciliteren.

 

Regionale werkgroep

De GGD is voorzitter van de regionale ambtelijke werkgroep verkleinen gezondheidsverschillen. Hierin participeren ambtenaren gezondheidsbeleid en ambtenaren werk en inkomen en participatie. Klik hier voor de startnotitie.

 

Links

 

Voorbeelden